Tenderi i javne nabavke

Početna 9 Dokumenti 9 Tenderi i javne nabavke

Tenderi i javni oglasi

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (od 20.04.2024.)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 20.04.2024.)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (od 27.09.2023.)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 27.09.2023.)

Poništenje konkursa KAS Bihać

Poništenje konkursa

Javna licitacija (od 05.07.2023.)

Obrazac za cijenu ponude (od 05.07.2023.)

Izmjene i dopune javnog oglasa (od 03.04.2023.)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (od 01.04.2023.)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 01.04.2023.)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (od 02.03.2023.)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 02.03.2023.)

Javna licitacija (Od 25.01.2023.)

Obrazac za cijenu ponude (Od 25.01.2023.)

Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji (od 05.12.2022.)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 15.10.2022)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 15.10.2022) 

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 02.07.2022)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 02.07.2022) 

Poništenje dijela teksta konkursa za upražnjena radna mjesta (Od 08.06.2022)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 22.04.2022)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 22.04.2022)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 19.02.2022)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 19.02.2022)

Javni poziv za prodaju stambene jedinice (od 15.11.2021)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 23.10.2021)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 23.10.2021)

Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji (od 23.09.2021)

Javni poziv za dostavljanje ponuda putem zatvorenih koverti (Od 09.08.2021)

Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji (od 14.07.2021)

Konkurs za imenovanje na upražnjeno radno mjesto (Od 12.07.2021) 

Prijavni obrazac za javni oglas (od 12.07.2021)

Javni poziv za dostavljanje ponuda putem zatvorenih koverti (Od 18.05.2021)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 08.04.2021)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 08.04.2021)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 06.04.2021)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 06.04.2021)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta (Od 16.11.2020)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 16.11.2020) 

Konkurs za imenovanje na upražnjeno radno mjesto (Od 06.11.2020) 

Prijavni obrazac za javni konkurs (od 06.11.2020)

Javna licitacija (Od 16.07.2020)

Obrazac za cijenu ponude (Od 16.07.2020)

Poništenje dijela teksta Konkursa/Natječaja za imenovanje na upražnjena radna mjesta (Od 13.05.2020)

Javna licitacija (Od 06.01.2020)

Obrazac za cijenu ponude (Od 06.01.2020)

Javna licitacija (Od 05.12.2019)

Obrazac za cijenu ponude (Od 05.12.2019)

Poziv za dostavljanje ponuda radi kupovine poslovnog prostora za potrebe arhive u Orašju (Od 30.10.2019)

Izmjena javnog poziva za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji (od 01.10.2019)

Javni poziv za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji (od 16.09.2019)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u FZ MIO/PIO (Od 15.09.2019)

Prijavni obrazac za javni oglas (od 15.09.2019)

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u FZ MIO/PIO (Od 30.06.2019) 

Prijavni obrazac za javni oglas (od 30.06.2019) 

Javni poziv za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji (od 24.06.2019)

Javni poziv za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji (od 24.06.2019)

Javni poziv za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji (od 23.04.2019)

Javni poziv za prodaju stambene jedinice (od 15.04.2019)

Izmjena javnog poziva za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji (od 01.04.2019)

Javni konkurs (od 27.03.2019)

Prijavni obrazac za javni konkurs (od 27.03.2019) 

Javni poziv za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji Dom penzionera “Nedžarići” (od 04.03.2019)

Javni konkurs (od 17.02.2019)

Prijavni obrazac za javni konkurs (od 17.02.2019) 

Izmjena i dopuna javnog konkursa (od 22.02.2019) 

Javni konkurs (od 14.12.2018)

Obavijest o poništenju konkursa (od 30.11.2018)

Javni konkurs (od 15.11.2018)

Javna licitacija (od 09.10.2018)

Javni poziv (od 06.11.2017)

Javni poziv (od 17.03.2016)

Javna licitacija (od 18.02.2016)

 

Rb. Predmeti Dokumentacija
333 spitivanje učinkovitosti vatrodojavnog sustava, servis i održavanje vatrodojavnog sustava u poslovnim prostorijama FZ MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
332 Održavanje cisco IP telefonske centrale Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
331 Nabava robe za potrebe čajne kuhinje FZMIO/PIO lot 1 Mostar i LOT 2 Sarajevo

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

330 Adaptacija poslovnog prostora ŽAS/KAS Zenica, Ispostava Olovo Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
329 Nabava tiskanica za potrebe Federalnog zavoda za MIO/PIO

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o poništenju postupka

328 Servisiran]e i održavanje protupožarnih uređaja i hidrantne mreže u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za MIO/PIO i obuka zaposlenika  FZ MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
327 Produženje licenci za zaštitu od zlonamjernog koda i neželjene pošte za potrebe FZ MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
326 Nabava modularnog data centra za potrebe FZ MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
325 Nabava lož ulja za potrebe Federalnog zavoda za MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
324 Nabava usluga servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe FZ MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
323 Nabava uredskog i potrošnog materijala za FZ MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
322 Nabava arhivskih polica za potrebe FZMIO/PIO

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o poništenju postupka

321 Nabava računala za potrebe Federalnog zavoda za MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
320 Nabava računara za potrebe Federalnog zavoda Odluka o poništenju ugovora
319 Nabava benzina i dizel gorivu za potrebe Federalnog zavoda MIO/PIO Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

318

 

Nabavka usluga prijevoda službene dokumentacije za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

317 Nabavu usluga održavanje sustava za skeniranje dokumenata u EGOP-u putem Konica MFP uređaja u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
316 Nabavu usluga čišćenja uredskih prostorija Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za  Središnja administrativna služba Mostar, Ispostava Mostar i Ispostava Široki Brijeg, Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
315 Nabava mirovinskih čekova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
314  Nabava usluga servisiranje i održavanje računala i računalne opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
313 Nabava stalnog internet linka za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
312 -Nabava potrošnog materijala (sanitarija) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
311 Nabavu usluga održavanja dva skenera proizvođača Inotec sa pripadajućim sofvarema za masovno skeniranje dokumenata u Županijskim administartivnim službama Sarajevo i Tuzla Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
310 Nabava usluga banaka , usluga za isplatu mirovina u inozemstvo, izdaci za konverziju, izdaci za negativnu tečajnu razliku Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
309 Nabava i ugradnja UPS uređaja za poslovnu zgradu u Ložioničkoj br.2, Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
308 Nabava usluga  čišćenja uredskih prostorija Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje  Županijska administrativna služba Zenica Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
307

Nabavu usluga čišćenja uredskih prostorija Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za SAS Sarajevo, ŽAS Goražde i ŽAS Sarajevo

 

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
306 Nabava usluga  čišćenja uredskih prostorija Federalnog zavodaza mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za  Županijska administrativna služba Orašje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
305 Nabava usluga čišćenja poslovnih prostorija Županijske  administrativne službe Travnik Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
304 Nabava auto guma za potrebe službenih vozila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
303 Nabava putničkih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
302 Nabava roba stolnih skcnera, pos printera naljepnica, bar kod čitača i licenci za OCR za potrebe elektronskog uredskog poslovanja Federalnog zavoda za mirovinsko/pcnzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
301 Nabava usluga osiguranja imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
300 -Nabava usluge zaštite ljudi i imovine (fizička+ tehinička zaštita) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Središnjoj administrativnoj službi Mostar, Dubrovačka bb, Županijskoj administrativnoj službi Mostar, Bišćevića bb, ispostavi Mostar, ul Kralja Zvonimira, Mostar Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
299 Nabava usluga osiguranja službenih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje  Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
298 Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za          mirovinsko/ penzijsko i
invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica.

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

297 Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna/Županijska administrativna služba Tuzla, ul Franjevačka br. 36, Tuzla

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

296 Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Središnje administrativne službe Sarajevo, Kantonalne administrativne službe Sarajevo, Ložionička br.2 Sarajevo.

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

295 Zaštita ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, županijske administrativne službe Bihać, ul Safet Bega Bašagiča br 10, Bihać

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

294 Zaštita ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, županijske administrativne službe Bihać, ul Safet Bega Bašagiča br 10, Bihać Odluka o poništenju postupka javne nabave   
Poziv za dostavljanje ponuda
293 Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Županijska administrativna služba Ljubuški

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

292 Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Županijska administrativna služba Livno

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

291 Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska/Kantonalna administrativna služba Goražde  Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
290 Nabava novog UPS uređaja, demontaža i zbrinjavanje UPS-a koji se zapalio i izazvao požar u serverskoj dvorani, te unošenje i montaža novog UPS-a na drugi kat zgrade Federalnog zavoda u Dubrovačkoj bb, Mostar, Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
289 Odluka o dodjeli ugovora: LOT 3- Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila marke VOLKSWAGEN  za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
288 Odluka o dodjeli ugovora: LOT 2-Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila marke RENAULT za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
287 Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku -LOT 1  Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila ŠKODA za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
286 Usluge održavanja eGOP-a za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
285 Održavanje Cisco IP telefonske centrale za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje. Dubrovačka bb. Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
284 Produženje licenci za zaštitu od zlonamjernog koda i neželjene pošte za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje. Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
283 Nabava obrazaca za p o trebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ponuđaču Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
282 Nabava aiito-guma za potrebe službenih vozila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
281 Nabavka usluga deratizacije i dezinsekcije poslovnih prostorija Federcdnog zavoda za m irovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
280 L O T 2 – Nabava prirodnih i gaziranih sokova, mineralne i prirodne vode. kave i čaja za potrebe čajne kuhinje Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu. Lošionička br 2. Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
279 L O T 1- Nabava prirodnih i gaziranih sokova, mineralne i prirodne vode, kave i čaja za p o treb e čajne kuhinje F ederalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u Mostaru, Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
278 Nabavka naljepnica i ribona  za potrebe Federalnog zavoda za  mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
277 Nabava dva sekerska sistemaza Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (lokacije Mostar i Sarajevo) Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
276 Nabava lož ulja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
275 Nabava usluga servisiranja i održavanje klima uređaja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
274 Servis i održavanje vatrodojavnog sistema u poslovnim prostorijama  Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
273 Produženje Microsoft licenci na period od tri godine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
272 Servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i hidrantne mreže u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i obuka zaposlenika Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
271 Nabava penzijskih čekova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
270 Nabava usluge prijevoda službene dokumentacije za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, u primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranje. Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
269 Nabava usluga-Hotelskog smještaja povodom seminara “Projekt nadogradnje informacijskog sistema FZPIO/MIO, prezentacija aplikacijskog sistema IS FZMIO/PIO, primjena novog integralnog Penzionog Informacionog sistema(iPIS) u Federalnom Zavodu po osnovim modulima (MEP,MEO I ROP), razvoj i nastavak digitalizacije Federalnog Zavoda PIO/MIO Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
268 Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku roba – Implementacija nove verzije elektronskog uredskog poslovanja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
267 Nabava usluga stalnog pristupa internetu za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
266 Servisiranje i održavanje računala i računalne opreme za potrebe Federaldnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
265 Održavanje sistema za skeniranje dokumenata u EGOP putem Konica MFP uređaja u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
264 Održavanje dva skenera proizvođača Inotec sa pripadajućim software-ima za masovno skeniranje dokumenata u poslovnim prostorijama Kantonalnih administrativnih  službi Sarajevo i Tuzla Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
263 Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
262 Poziv za dostavljanje ponuda – Nabava usluge fizičke zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica, ul. Aska Borića br.28 b. i tehničke zaštite za objekte Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje , Kantonalna administrativna služba Zenica, (Poslovnice Visoko, Zavidovići, Žepče, Tešanj, Maglaj, Vareš, Breza) – (Postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B zakona o javnim nabavama (Sl. glasnik BiH br. 104/14)). Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
261 Nabavka potrošnog materijala sanitarija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
260 Nabavka uredskog namještaja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje. Središnja administrativna služba Mostar, Dubrovačka bb. Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
259 Izbor najpovoljnije banke za otvaranje transakcijskog računa radi isplate mirovina/penzija u inostranstvo Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
258 Nabava telefona i switch-a za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Središnja administrativna služba Mostar. Dubrovačaka bb Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
257 Nabava usluga osiguranja službenih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
256 Nabava usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
255 Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja  za javnu nabavku roba  – Nabava građevinskog materijala za potrebe  Doma penzionera u Bihaću. Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđačuOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
254 Poziv za dostavljanje ponuda: Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Kantonalne administrativne službe Tuzla, ul Franjevačka br. 36, Tuzla Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
253 Poziv za dostavljanje ponuda: Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Središnje administrativne službe Sarajevo, Kantonalne administrativne službe Sarajevo, Ložionička br.2 Sarajevo. Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
252 Poziv za dostavljanje ponuda: Za nabavu usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihać, ul Safet bega Bašagića br 10, Bihać. Poziv za dostavljanje ponudaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
251 Najam printera za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
250 Nabavka benzina i dizel goriva za putničke automobile za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

 

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje s radom je počeo 1.1.2002. u skladu sa Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH.

Rad Zavoda je javan, a nadzor nad zakonitošću rada obavlja Nadzorni odbor. Sjedište Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je u Mostaru, Dubrovačka b.b.

Adresa

SJEDIŠTE FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - MOSTAR

Sjedište Mostar

Dubrovačka b.b., 88000 Mostar
Tel: 036 445-600 Fax: 036 445-693

Uredi Sarajevo

Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723-100 Fax: 033 723-200

Kontakti

Kantonalna administrativna služba za Zapadno-hercegovački kanton - Ljubuški

Sjedište Ljubuški
IV. Brigade HVO Stjepana Radića, 88320 Ljubuški
Tel: 039 830 - 920 Fax: 039 830 - 924
Email: marina.rasic@fzmiopio.ba

Poslovnica Ljubuški
Bartola Kašića 1, 88320 Ljubuški
Tel: 039 832 - 902 Fax: 039 831 - 686

Poslovnica Grude
Dr. Franje Tuđmana b.b., 88340 Grude
Tel: 039 662 - 309

Poslovnica Posušje
Dalmatinskih brigada b.b., 88240 Posušje
Tel: 039 681 - 096

Poslovnica Široki Brijeg
Ljudevita Gaja 1, 88220 Široki Brijeg
Tel: 039 704 - 093 Fax: 039 704- 094

Kantonalna administrativna služba za Hercegbosanski kanton - Livno

Sjedište Livno
Ul. Zgona Podvornice b.b., 80101 Livno
Tel: 034 208 - 230 Fax: 034 201 - 225
Email: tihomir.marincic@fzmiopio.ba

Poslovnica Bosansko Grahovo
Kninski put b.b., 77270 Bosansko Grahovo
Tel: 034 850 - 201 Fax: 034 850 - 201

Poslovnica Drvar
Kralja Tomislava 40, 77260 Drvar
Tel: 034 820 - 059 Fax: 034 820 - 059

Poslovnica Glamoč
Ive Lole Ribara b.b., 80220 Glamoč
Tel: 034 272 - 420 Fax: 034 272 - 420

Poslovnica Kupres
Mate Bobana b.b., 70250 Kupres
Tel: 034 274 - 175 Fax: 034 274 - 175

Poslovnica Tomislavgrad
Stjepana Radića b.b., 80240 Tomislavgrad
Tel: 034 353 - 301 Fax: 034 352 - 413

Kantonalna administrativna služba za Hercegovačko-neretvanski kanton - Mostar

Sjedište Mostar
Bišćevića b.b., 88104 Mostar
Tel: 036 504 - 100 Fax: 036 504 - 190
Email: ana.jedut@fzmiopio.ba

Poslovnica Mostar
Kralja Zvonimira b.b , 88000 Mostar
Tel: 036 315 - 860 Fax: 036 315 - 860

Poslovnica Jablanica
Branilaca grada b.b., 88420 Jablanica
Tel: 036 752 - 754 Fax: 036 752 - 754

Poslovnica Konjic
Trg Državnosti b.b., 88400 Konjic
Tel: 036 726 - 241 Fax: 036 726 - 241

Poslovnica Neum
Zagrebačka 49, 88390 Neum
Tel: 036 880 - 236 Fax: 036 880 - 236

Poslovnica Čitluk
Kralja Tomislava 89, 88260 Čitluk
Tel: 036 642 - 631 Fax: 036 642 - 631

Poslovnica Rama - Prozor
Splitska b.b, 88440 Rama – Prozor
Tel: 036 771 - 186 Fax: 036 771 - 186

Poslovnica Stolac
Banovinska b.b., 88360 Stolac
Tel: 036 853 - 152 Fax: 036 853 - 152

Poslovnica Ravno
Trg Don Ivana Musića b.b., 88350 Ravno
Tel: 036 891 - 515 Fax: 036 891- 516

Poslovnica Čapljina
Trg Sv. Franje b.b., 88300 Čapljina
Tel: 036 808 - 195 Fax: 036 808 - 195

Kantonalna administrativna služba za Unsko-sanski kanton - Bihać

Sjedište Bihać
Safvet bega Bašagića 10, 77000 Bihać
Tel: 037 310 - 590 / 037 313 - 156 /
037 319 - 004 / 037 319 - 005 /
Fax: 037  312 - 950
Email: dzenana.cavkunovic@fzmiopio.ba

Poslovnica Bosanska Krupa
Trg Avde Ćuka b.b., 77240 Bosanska Krupa
Tel: 037 471 - 104 Fax: 037 471 - 104

Poslovnica Bosanski Petrovac
Safeta Hidića b.b., 77250 Bosanski Petrovac
Tel: 037 881 - 176 Fax: 037 881 - 176

Poslovnica Bužim
505. Viteške brigade b.b., 77245 Bužim
Tel: 037 410 - 075 Fax: 037 410 - 075

Poslovnica Cazin
Hasana Mujezinovića b.b., 77220 Cazin
Tel: 037 514 - 203 Fax: 037 514 - 203

Poslovnica Ključ
Kulina Bana b.b., 79280 Ključ
Tel: 037 661 - 105 Fax: 037 661 - 105

Poslovnica Sanski Most
10. Oktobra 18,
Tel: 037 686 - 209 Fax: 037 686 - 209

Poslovnica Velika Kladuša
Ibrahima Mržaljka 11,
Tel: 037 770 - 099 Fax: 037 770 - 099

Kantonalna administrativna služba za Srednjobosanski kanton - Travnik

Sjedište Travnik
Prnjavor bb, 77270 Travnik
Tel: 030 548 - 400 Fax: 030 548 - 458
Email: nirveta.bilic@fzmiopio.ba

Poslovnica Bugojno
Dr. Wagnera 9, 70230 Bugojno
Tel: 030 270 - 276 Fax: 030 252 - 091

Poslovnica Donji Vakuf
770. Slavne brdske brigade, 70220 Donji Vakuf
Tel: 030 201 - 186 Fax: 030 201 - 128

Poslovnica Fojnica
Mehmeda Spahe 2/C, 71270 Fojnica
Tel: 030 831 - 726 Fax: 030 831 - 726

Poslovnica Uskoplje - Gornji Vakuf
Kralja Tomislava b.b.,
70240 Uskoplje/Gornji Vakuf
Tel: 030 494 - 262 Fax: 030 494 - 016

Poslovnica Jajce
Maršala Tita br. 49, 70000 Jajce
Tel: 030 654 - 168 Fax: 030 654 - 169

Poslovnica Kiseljak
Alekse Šantića br. 8, 71250 Kiseljak
Tel: 030 879 - 133 Fax: 030 870 - 653

Poslovnica Kreševo
Fra Grge Martića 120, 71260 Kreševo
Tel: 030 806 - 569 Fax: 030 806 - 569

Poslovnica Novi Travnik
Mehemda Spahe 27, 72290 Novi Travnik
Tel: 030 793 - 626 Fax: 030 525 - 071

Poslovnica Vitez
Hrvatskih branitelja A-1, 72250 Vitez
Tel: 030 714 - 863 Fax: 030 711 - 501

Poslovnica Busovača
Mehmedalije Maka Dizdara bb, 72260 Busovača
Tel: 030 732 - 344 Fax: 030 732 - 344

Kantonalna administrativna služba za Posavski Kanton - Orašje

Sjedište Orašje
Jug I b.b., 76270 Orašje
Tel: 031 719 - 700 Fax: 031 719 - 701
Email: dragica.tunjic@fzmiopio.ba

Ispostava Odžak
Hanke I b.b., 76290 Odžak
Tel: 031 762 - 282 Fax: 031 761 - 395

Ispostava Domaljevac – Šamac
Posavskih branitelja b.b., 76233 Domaljevac
Tel: 031 791 - 717 Fax: 031 791 - 717

Ured za Brčko Distrikt
Antuna Branka Šimića 6, 76120 Brčko

Tel: 049 591 520

Kantonalna administrativna služba za Zeničko-dobojski kanton - Zenica

Sjedište Zenica
A.Aska Borića 28b, 72000 Zenica
Tel: 032 466 - 200 Fax: 032 466- 244
Email: Amir.Galijasevic@fzmiopio.ba

Ispostava Kakanj
Zgošćanska b.b., 72240 Kakanj
Tel: 032 554 - 012 Fax: 032 554 - 012

Ispostava Maglaj
Ilijasa Smajlagića b.b., 74250 Maglaj
Tel: 032 603 - 521 Fax: 032 603 - 521

Ispostava Olovo
Branilaca b.b.

Ispostava Vareš
Armije BiH S-30, 71330 Vareš
Tel: 032 843 - 019 Fax: 032 843 - 019

Ispostava Visoko
Branilaca 11, 71300 Visoko
Tel: 032 735 - 785 Fax: 032 735 - 785

Ispostava Zavidovići
Prvomajska b.b., 72220 Zavidoovići
Tel: 032 878 - 773 Fax: 032 878 - 773

Ispostava Doboj Jug – Matuzići
Matuzići b.b., 74203 Matuzići
Tel: 032 691 - 174 Fax: 032 691 - 174

Ispostava Žepče
Stjepana Tomaševića b.b., 72230 Žepče
Tel: 032 881 - 297 Fax: 032 881 - 297

Ispostava Usora
Žabljak b.b., 74230 Usora
Tel: 032 893 - 874 Fax: 032 893 - 874

Ispostava Tešanj
Trg Gaziferhatbega b.b., 74260 Tešanj
Tel: 032 650 - 071 Fax: 032 650 - 071

Ispostava Breza
Bosanskih Namjesnika 37, 71370 Breza
Tel: 032 785 - 716 Fax: 032 785 - 716

Kantonalna administrativna služba za Tuzlanski kanton - Tuzla

Sjedište Tuzla
Franjevačka 36, 75000 Tuzla
Tel: 035 309 - 347 Fax: 035 251 - 587
Email: muhamed.halilagic@fzmiopio.ba

Poslovnica Banovići
Alije Izetbegovića 2, 75290 Banovići
Tel: 035 876 - 215

Poslovnica Doboj Istok (Brijesnica)
Brijesnica Velika, 74206 Doboj Istok
Tel: 035 722 – 571

Poslovnica Čelić
Alije Izetbegovića 60/2, 75246 Čelić
Tel: 035 660 - 077

Poslovnica Gračanica
22. Divizije 42/c, 75320 Gračanica
Tel: 035 703 - 276

Poslovnica Gradačac
Hadžiefendina 2, 76250 Gradačac
Tel: 035 817 - 155

Poslovnica Kalesija
Žrtava Genocida Srebrenice b.b, 75260 Kalesija
Tel: 035 631 - 207

Poslovnica Kladanj
Avdage Hasića 25, 75280 Kladanj
Tel: 035 621 - 278

Poslovnica Lukavac
Redžepa ef. Muminhodzića 16, 75300 Lukavac
Tel: 035 554 - 389

Poslovnica Sapna
Sapna b.b., 75411 Sapna
Tel: 035 597 - 113

Poslovnica Teočak
Ispostava Teočak b.b., 75414 Teočak
Tel: 035 756 - 256

Poslovnica Srebrenik
Alije Izetbegovića b.b., 75350 Srebrenik
Tel: 035 645 - 715

Poslovnica Živinice
Alije Izetbegovića b.b., 75270 Živinice
Tel: 035 645 - 715

Ured za Brčko Distrikt
Antuna Branka Šimića 6, 76120 Brčko

Tel: 049 591 520

Kantonalna administrativna služba za Sarajevski kanton - Sarajevo

Sjedište Sarajevo
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 100 Fax: 033 723 - 200
Email: sonja.toholj@fzmiopio.ba

Portirnica
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 165

Kabinet direktora KAS Sarajevo
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 152

Šef Sektora za ostvarivanje prava iz PIO
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 154

Šef Odjeljenja za rješavanje o pravima iz PIO u I-stepenu
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 159

Šef Odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 155

Šef Odjeljenja za finansije
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 193

Šef Odsjeka za matičnu evidenciju
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 157

Šef Odsjeka za likvidaciju
penzija i naknada - isplata penzija
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 164

Voditelj kancelarijskog poslovanja
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 162

Saradnik za pružanje pravne
pomoći - informacije
Ložionička 2, 71000 Sarajevo
Tel: 033 723 - 161

Poslovnica Hadžići
Hadželi broj 169, 71240 Hadžići
Tel: 033 420 - 219 Fax: 033 420 - 219

Poslovnica Ilidža
Mala aleja 18, 71210 Ilidža
Tel: 033 623 - 053 Fax: 033 627 - 343

Poslovnica Ilijaš
Ivana Franje Jukića 4, 71380 Ilijaš
Tel: 033 400 - 039 Fax: 033 400 - 039

Poslovnica Vogošća
Jošanička 34, 71320 Vogošća
Tel: 033 434 - 352 Fax: 033 432 - 641

Kantonalna administrativna služba za Bosansko-podrinjski kanton - Goražde

Sjedište Goražde
1. Slavne Višegradske brigade br. 1,
73000 Goražde
Tel: 038 221 - 430 Fax: 038 240 - 002
Email: amina.hendo@fzmiopio.ba

Ispostava Foča - Ustikolina
Ustikolina b.b., 73250 Ustikolina
Tel: 038 518 - 567

Ispostava Pale – Prača
Hrenovačkog batoljona b.b., 73290 Prača
Tel: 038 799 - 006

Isplata penzija za inostranstvo

Mostar:
Federalni zavod za MIO/PIO
Dubrovačka bb, 88000 Mostar

Slavica  Bokšić: slavica.boksic@fzmiopio.ba
Željko Arapović:  zeljko.arapovic@fzmiopio.ba

Sarajevo:
Federalni zavod za MIO/PIO
Ložionička 2, 71000 Sarajevo

Fadila Balić: 
fadila.balic@fzmiopio.ba
Nedim Begović: 
nedim.begovic@fzmiopio.ba