Penzije za decembar, 5. januara

Penzije za decembar, 5. januara

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec decembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora FBiH u četvrtak, 5. januara 2023. godine. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je u decembru 356.089, iznosi 557,31 KM, dok je prosječna...
Održana sjednica Upravnog odbora

Održana sjednica Upravnog odbora

U Mostaru je održana 33. redovita sjednica Upravnog odbora Federalnog zavoda za MIO/PIO, na kojoj je, uz ostalo usvojen Plan rada Federalnog zavoda za 2023. godinu, kao i Plan javnih nabava za 2023. godinu. Razmatrajući Informaciju o realizaciji financijskog plana...
Sastanak s predstavnicima HZMO-a

Sastanak s predstavnicima HZMO-a

Nastavno na sastanak Radne grupe  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje koji je održan u septembru 2022. u Sarajevu radi razmjene informacija i dogovora o načinu rješavanja spornih predmeta ponovnog...
Penzije za decembar, 5. januara

Penzije za novembar, 5. decembra

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec novembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora FBiH u ponedjeljak, 5. decembra 2022. godine. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je u novembru 356. 205, iznosi 557,28 KM, dok je...