Penzije za decembar, 5. januara

Penzije za decembar, 5. januara

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec decembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora FBiH u četvrtak, 5. januara 2023. godine. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je u decembru 356.089, iznosi 557,31 KM, dok je prosječna...
Održana sjednica Upravnog odbora

Održana sjednica Upravnog odbora

U Mostaru je održana 33. redovita sjednica Upravnog odbora Federalnog zavoda za MIO/PIO, na kojoj je, uz ostalo usvojen Plan rada Federalnog zavoda za 2023. godinu, kao i Plan javnih nabava za 2023. godinu. Razmatrajući Informaciju o realizaciji financijskog plana...
Potvrde o životu

Potvrde o životu

Obavještavamo sve penzionere s prebivalištem izvan Bosne i Hercegovine (izuzev korisnika sa prebivalištem/isplatnom adresom u R.Hrvatskoj i R. Sloveniji) koji su dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine, da istu preuzmu s web stranice Zavoda, te je popunjenu i...
Sastanak s predstavnicima HZMO-a

Sastanak s predstavnicima HZMO-a

Nastavno na sastanak Radne grupe  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje koji je održan u septembru 2022. u Sarajevu radi razmjene informacija i dogovora o načinu rješavanja spornih predmeta ponovnog...
Radni sastanak s predstavnicima Fonda PIO Srbije

Radni sastanak s predstavnicima Fonda PIO Srbije

U cilju realizacije zaključaka s 12. susreta direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na području bivše SFRJ, u  Mostaru je  održan  sastanak Radne grupe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog Fonda...