Penzije za oktobar, 3. novembra

Penzije za oktobar, 3. novembra

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec oktobar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 3. novembra 2023. godine. Najniža penzija za oktobar iznosi 538,27 KM, a zajamčena 642,40 KM. Najviša penzija ostvarena prema Zakonu o...
13. susret direktora u Crnoj Gori

13. susret direktora u Crnoj Gori

U periodu od 22. do 24. septembra 2023. godine u Bečićima, Republika Crna Gora, održan je 13. susret direktora/ravnatelja fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na području bivše SFRJ, u organizaciji Fonda PIO Crne Gore.Na Susretu na...
Penzije za oktobar, 3. novembra

Penzije za august, 5. septembra

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec august bit će isplaćene preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, u utorak, 5. septembra 2023. godine. Najniža penzija za august iznosi 538,27 KM, a zajamčena 642,40 KM. Najviša penzija ostvarena prema Zakonu o...