Penzije za april, 5. maja

Penzije za april, 5. maja

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec april će biti isplaćene, preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, u četvrtak 5. maja 2022. Odlukom Upravnog odbora FZ MIO/PIO o redovnom usklađivanju, penzije za april uvećane su za 7,3 posto, te prema navedenom,...
Održana sjednica Nadzornog odbora

Održana sjednica Nadzornog odbora

U Mostaru je održana 7. sjednica Nadzornog odbora FZ MIO/PIO na kojoj je razmatrano više finansijskih izvještaja Zavoda. Nadzorni je odbor, uz ostalo, primio na znanje izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za 2021 godinu kao i Finansijski plan za 2022 godinu....
Potvrda o životu

Potvrda o životu

Obavještavamo sve penzionere sa prebivalištem van FBiH (izuzev korisnika sa prebivalištem u R. Hrvatskoj, R. Sloveniji i entetitetu RS) koji su dužni da pošalju potvrdu o životu do kraja godine da istu preuzmu sa web stranice te da je popunjenu i...
Održana sjednica Nadzornog odbora

Održana sjednica Nadzornog odbora

Održana je šesta redovna sjednica Nadzornog odbora Federalnog zavoda MIO/PIO. Na sjednici je razmatrano i usvojeno niz izvještaja i planova. Uz ostalo, usvojen je i izvještaj o radu Ureda interne revizije za 2021 godinu te Godišnji plan Ureda za 2022 godinu. Prema...