U Mostaru je održana 7. sjednica Nadzornog odbora FZ MIO/PIO na kojoj je razmatrano više finansijskih izvještaja Zavoda.

Nadzorni je odbor, uz ostalo, primio na znanje izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za 2021 godinu kao i Finansijski plan za 2022 godinu.

Razmatrana je opsežna informacija o realizaciji prodaje Doma penzionera u Nedžarićima, koju je članovima NO prezentovao direktor Zavoda Zijad Krnjić.