Penzije za januar, 5. februara

Penzije za januar, 5. februara

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec januar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u subotu 5. februara 2022. godine. Prosječna samostalna penzija iznosi 489,75 KM, koju će primiti 354.853 korisnika. Najniža...
Penzije za januar, 5. februara

Penzije za decembar, 5. januara

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec decembar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u srijedu 5. januara 2022. godine. Temeljem Uredbe Vlade Federacije BiH o novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u...
Penzije za januar, 5. februara

Penzije za novembar, 6. decembra

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec novembar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u ponedjeljak 6. decembra  2021. godine. Prosječna samostalna penzija iznosi 489,66 KM, koju će primiti 355.054 korisnika....