Održani razgovori tijela za vezu BiH i Srbije Ispis


U razdoblju  od 23. do 25. rujna 2014. godine u Beogradu su održani  razgovori  tijela za vezu Bosne i Hercegovine i tijela za vezu Republike Srbije, a u svezi provođenja  Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Tom prilikom  razmijenjene su informacije o promjenama  u zakonodavstvu dviju država ugovornica,  odnosno o   izmjenama pravnih propisa u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, od  rujna 2013 godine kada su održani zadnji razgovori tijela za vezu BiH i R. Srbije.

Sudionici razgovora obiju država su  osvrtom na sporna pitanja u primjeni Sporazuma, zaključili da je učinjen značajan napor u rješavanju predmeta kod kojih postupci dugo traju, ali da još uvijek postoji određen broj takvih predmeta.

U cilju ubrzanja okončanja takvih postupaka, odnosno rješavanja predmeta u skladu sa Sporazumom, nositelji osiguranja obje države su  međusobno razmijenili podatke  o tim predmetima i  preuzeli  obvezu da će poduzeti sve aktivnosti za njihovo brzo rješavanje.

Također su detaljno razmatrane nove dvojezične  tiskanice/obrasci za primjenu Sporazuma u verziji BiH/SRB,  utvrđen njihov sadržaj i forma  kao i daljnje aktivnosti neophodne za njihovu primjenu.