Elektroprivredama dostavljene baze podataka o korisnicima najnižih mirovina Ispis

Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, temeljem Odluke o provedbi mjera za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, koju je donijela Vlada Federacije, dostavio Elektroprivredi HZ-HB i Elektroprivredi BiH, identične baze podataka o korisnicima najnižih mirovina.

 

Baze podataka dostavljene su u suradnji s IT stručnjacima navedenih elektroprivreda, a prosljeđeni su, sukladno Odluci Vlade, i na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Navedeni podaci potrebni su poradi ostvarivanja prava na subvenciju računa za utrošenu električnu energiju ugroženim kategorijama stanovništva, među koje spadaju i umirovljenici s najnižim mirovinama. Drugi uvijet za subvenciju, prema Odluci Vlade, jest iznos potrošnje električne energije, koji po računu korisnika ne smije prelaziti 348 kWh mjesečno za potrošače u sustavu EP HZ-HB, odnosno 268 kWh mjesečno za potrošače koje električnom energijom opskrbljuje EP BiH.

 

Spomenutim činom Federalni je zavod ispunio svoju obvezu dostavljanja podataka koja proizilazi iz Odluke Vlade FBiH.