Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Starosna mirovina PDF Ispis E-mail

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na starosnu mirovinu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • uvjet starosti,
  • uvjet staža.

Pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža (članak 30. Zakona o MIO "Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00 i 32/01,73/05,59/06 i 4/09).

Osiguranik stječe pravo na starosnu mirovinu kada navrši 40 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života (članak 30. Zakona o MIO).

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (muškarac), odnosno 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (žena) – Zakon o izmjenama Zakona o MIO – "Službene novine Federacije BiH", broj 73/06.

Postupak za ostvarivanje prava

Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pokreće osiguranik podnošenjem zahtjeva mjerodavnoj županijskoj službi – ispostavi Federalnog zavoda (članak 96. Zakona o MIO).

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se i na zahtjev osobe koja smatra da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava (članak 96. Zakona o MIO).

Najniža/Najviša/Zajamčena mirovina

U razdoblju od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona visinu zajamčene, najniže i najviše mirovine iz članka 72. ovoga zakona određuje nositelj osiguranja uz suglasnost mjerodavnog Federalnog ministarstva (članak 138. Zakona o MIO).

Osiguravanje sredstava za MIO

Sredstva potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se iz doprinosa, prihoda po osnovi dragovoljnog osiguranja, prihoda koje svojom djelatnošću ostvari nositelj osiguranja i drugih prihoda.

Najmanji iznos sredstava potrebnih za rad nositelja osiguranja utvrdit će Vlada Federacije BiH (članak 117. Zakona o MIO).

Doprinosi za MIO

Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje su:

1. doprinos iz plaće i drugih primanja osiguranika;

2. doprinos na isplaćenu plaću poslodavca;

3. dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s uvećanim trajanjem.

Stope doprinosa iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se proporcionalno za sve osiguranike i isti opseg prava.

Stope doprinosa iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju nositelji osiguranja u istoj visini. Na stope doprinosa suglasnost daje Vlada Federacije BiH (članak 118. Zakona o MIO).