Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Prestanak prava PDF Ispis E-mail

Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja prestaju smrću korisnika prava, s tim što se mirovina isplaćuje za cijeli mjesec u kome je korisnik mirovine umro.

Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja prestaju, ako se naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za sticanja tih prava.

Prava iz stavka 2. Ovog članka prestaju prvog dana narednog mjeseca od dana donošenja rješenja o prestanku prava iz st1.2. ovog članka.