Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
PDF Ispis E-mail

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH (od 01.03.2018)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH  (29/98)

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o PIO FBiH (49/00)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO FBiH (32/01 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PIO FBiH (73/05)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (59/06)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (4/09)

Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja FBiH (32/01 )

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja FBiH (18/05)

Statut FZ PIO/MIO ( 38/03 )

- Odluka o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  

Zakon o doprinosima ( 35/98 , 54/00, 16/01 , 37/01 i 1/02 )

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima (17/06)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima   (19/08)

Uputstva o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (10/02)

Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicim i korisnicima prava iz PIO (42/04 )

Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u provođenju PIO ( 24/00 )

Uredba o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše VFBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO ( 78/06 )

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše VFBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO (59/07 )

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše VFBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO ( 89/07 )

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše VFBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO