Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Potpisan protokol sa Republikom Austrijom kojim će se olakšati proces penzionisanja PDF Štampaj E-mail

Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda MIO/PIO i Winfried Pinggera direktor PVA, penzijskog osiguranja Republike Austrije, potpisali su danas u Beču Protokol o načinu postupanja dvaju nositelja penzijskog osiguranja u situacijama različitog zakonskog normiranja. Time će biti otklonjeni problemi koje su imali, prvenstveno, građani BiH koji imaju staž osiguranja u obje zemlje. Naime, u dosadašnjoj praksi, bh građani koji su imali zadnje zaposlenje u Austriji, suočavali su se s poteškoćama u ostvarivanju prava na penziju, zbog različitih zakonskih odredbi.


Tako je Federalni zavod, u skladu sa Zakonom o MIO/PIO, odbijao provoditi postupak penzionisanja bez dokaza o prestanku osiguranja u Austriji, dok je istovremeno austrijski nositelj osiguranja, u skladu sa zakonima Austrije, provodio proces prije same odjave s osiguranja. Time su građani bili primorani voditi više postupaka, a što je u konačnici rezultiralo duljim čekanjem na penzionisanje te većim troškovima. Potpisivanjem Protokola dogovoren je način postupanja u takvim situacijama, čime će građani biti pošteđeni dodatnih procedura i troškova, a sam rok čekanja na penziju će biti kraći.