Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Ravnatelj FZ MIO/PIO upozorio banke PDF Ispis E-mail

U Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje kontinuirano pratimo trendove naplate doprinosa za MIO i zapažamo izraženu nedisciplinu značajnog broja obveznika plaćanja doprinosa, što narušava fiskalnu stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Iz niza primjera pojedinačnih obveznika doprinosa, tj. višegodišnjeg neplaćanja doprinosa od strane istih, pojavile su se sumnje u pogledu izvršavanja obveza banaka propisanih člankom 14.b) Zakona o doprinosima (Službene novine FBIH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08).


Navedena obveza se sastoji u sljedećem:


„U slučaju kada istovremeno s isplatom plaće ili primanja, prema odredbama članka 11. st. 1., 4. i 5. ovoga Zakona, nisu uplaćeni obvezni doprinosi, OOPP (ovlaštena organizacija za obavljanje platnog prometa) koja vrši prijenos sredstava s računa obveznika plaćanja doprinosa dužna je o tome obavijestiti mjerodavnu ispostavu Porezne uprave prema sjedištu obveznika plaćanja doprinosa u roku od osam dana od dana isplate plaće ili primanja.“

Prema odredbi članka 17. Zakona o doprinosima, novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj OOPP koja vrši prijenos sredstava s računa obveznika plaćanja doprinosa, ako u propisanom roku nije obavijestila mjerodavnu ispostavu Porezne uprave o isplati plaće i primanja, prema kojima nisu istovremeno s isplatom plaća uplaćeni doprinosi, a u slučaju ponavljanja prekršaja može se izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Federalni zavod MIO/PIO od Agencije za bankarstvo FBiH traži da odmah poduzme mjeru izricanja zabrane obavljanja platnog prometa bankama koje krše Zakon o doprinosima, u smislu omogućavanja obveznicima uplate doprinosa da isplaćuju neto plaće bez uplate doprinosa.

Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ovim putem upozorava i Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine na obvezu primjene odredbi članaka 13., 14.,i 14.a) Zakona o doprinosima, koji nalažu mjerodavnoj Poreznoj upravi da u slučaju neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja doprinosa donese rješenje o prinudnoj naplati doprinosa uz naplatu zatezne kamate.

Federalni zavod će ubuduće pratiti ponašanje obveznika koji ne uplaćuju doprinose uz isplatu neto plaće, kao i rad banaka preko kojih vrše isplatu plaća, te će u slučaju saznanja za isplate plaća bez uplate doprinosa podnositi ne samo prekršajne prijave protiv pravnih osoba – banaka, nego i kaznene prijave protiv odgovornih osoba u bankama zbog postupanja suprotno zakonskim propisima, koja u sebi imaju i obilježja kaznenog djela porezne utaje iz članka 273. Kaznenog zakona FBiH, kao i obilježja drugih kaznenih djela iz oblasti poreza i kaznenih djela protiv gospodarstva, poslovanja i sigurnosti platnog prometa ili pomaganja u izvršenju navedenih kaznenih djela.

 

Na kraju naglašavamo da kršenje ili svjesno „zaobilaženje“ navedenih zakona ima teške posljedice po financijsku, socijalnu i političku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine.

Upozoravamo sve koji sudjeluju u navedenim nezakonitim procesima da će odgovorne osobe banaka i drugih organizacija snositi osobno kaznenu odgovornost zbog nepoduzimanja zakonom predviđenih radnji.

Molimo da shvatite ozbiljnost ovog upozorenja i svoja postupanja dovedete u zakonske okvire.