Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije umirovljenje PDF Ispis E-mail

po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata ( "Službene novine FBiH", broj: 41/2013)


S ciljem informiranja javnosti o ostvarivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, ovdje možete pronaći sve informacije vezane za ostvarivanje ovog vida mirovine.

U daljnjem tekstu možete pročitati koje su to kategorije umirovljenika koje imaju pravo na ostvarivanje ove vrste mirovine, te koji su potrebni uvjeti za istu.

Također, možete saznati koja je potrebna dokumentacija, te na koji način se vrši obračun.

Svakako, možete preuzeti i BROŠURU sa našeg web-portala u kojoj su sve ove teme sažete.


-         Kategorije umirovljenika koje imaju pravo i potrebni uvjeti

-         Potrebna dokumentacija

-         Smanjenje starosne granice
Kategorije umirovljenika koje ostvaruju pravo na mirovinu od 1.1.2014.


Članak 4. stavak 1. točka 1. Pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li bilo u kontinuitetu) u razdoblju od 18.09.1991. do 23.12.1995. vršili dužnost i obavljali poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne sigurnosti i središtima službi sigurnosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i središtima službi sigurnosti MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB);

UVJETI:

-          najmanje 12 mjeseci od 18.9.1991. do 23.12.1995. obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovijednika, komandira i načelnika (MUP)

-          bez obzira na godine života i godine staža osiguranja.


Članak 4. stavak 1. točka 2. Pripadnici bivše vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vojska FBiH) kojima je prestala služba u tijeku 2001. godine, te državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva obrane koji su otpušteni, odnosno nije im produljen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina mirovinskog staža, od čega tri godine muškarci, odnosno dvije godine žene efektivnog staža u tijeku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju;

UVJETII:

-          40 godina života i 20 godina mirovinskog staža (ulazi poseban staž u dvostrukom trajanju) na dan prestanka službe za pripadnike VFBiH

-          40 godina života i 20 godina mirovinskog staža (ulazi poseban staž u dvostrukom trajanju) na dan otpusta za državne službenike i namještenike bivšeg FMO

-          3 godine M, 2 godine Ž efektivnog staža tijekom rata (jednostruko trajanje)

-          Za pripadnike bivše VFBiH prestala služba u VFBiH.

-          Za državne službenike i najmještenike bivšeg FMO koji su otpušteni, odnosno da im nije produljen ugovor.


Članak 4. stavak 1. točka 3. Pripadnici Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB) (u daljnjem tekstu: OSRBiH) kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OSRBiH, iznimno stječu pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje, prema ovom Zakonu, bili u evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna mirovina iz ove točke ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju.

Ukoliko korisnik iz ove točke ima 20 godina mirovinskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju

UVJETI:

-          Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH HZHB) kojima je priznato sudjelovanje u obrani BiH u trajanju od najmanje tri godine (efektivno tj. jednostruko) i koji nisu dezertirali iz OS RBiH

-          Manje od 65 godina života, uz uvjet da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje po ovom Zakonu bili u evidenciji Službe za zapošljavanje.

Način izračuna mirovine:

 • stječu pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Članak 4. stavak 1. točka 4. Ratni vojni invalidi s postotkom invalidnosti 60% ili više koji su proglašeni vojno nesposobnima, isključivo na osnovi ranjavanja na izvršenju borbene zadaće, mogu ostvariti pravo na mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

UVJETI:

-          ratni vojni invalidi s postotkom invalidnosti 60% i više

-          proglašeni vojno nesposobnima isključivo temeljem ranjavanja na izvršenju borbene zadaće.

Način izračunavanja mirovinske osnovice i mirovine:

 • mogu ostvariti pravo na mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

Članak 4. stavak 1. točka 5. Vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: OS BiH) koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane, a na dan 1.1.2010. bili u vojnoj službi i kojima prestaje služba u skladu s člankom 101. stavak (1) točka c) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12).

UVJETI:

-          vojnici OS BiH koji su na dan 1.1.2010. bili u vojnoj službi

-          kojima je služba prestala sukladno članku 101. stavak (1) točka c) Zakona o službi u OS BiH

-          najmanje 2 godine do 23. 12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili HVO (efektivno, tj. jednostruko)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smanjenje starosne granice


Odredbom članka 4. stavka 1. točka 3. Zakona o prijevremenom umirovljenju branitelja domovinskog rata (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj: 41/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da pripadnici oružanih snaga R BiH ( ARBiH, HVO, MUP-a RBIH i HZHB, u daljnjem tekstu: OSRBiH), kojima je priznato sudjelovanje u obrani BiH u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OSRBiH, iznimno stječu pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje, prema ovom Zakonu, bili u evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna mirovina iz ove točke ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju: ukoliko korisnik iz ove točke ima 20 godina mirovinskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani BiH u dvostrukom trajanju pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.


Dakle, citiranom zakonskom odredbom regulirano je, pod određenim uvjetima, ostvarivanje prava na prijevremenu povoljniju starosnu mirovinu za pripadnike OSRBiH prije navršenih 65 godina života, odnosno uz smanjenje starosne granice za poseban staž u jednostrukom ili dvostrukom trajanju, ovisno o tome jesu li navršili ukupan mirovinski staž od 20 godina bez posebnog staža u dvostrukom trajanju ili ne.


Smanjenje starosne granice za poseban staž u jednostrukom trajanju


Pripadniku oružanih snaga RBiH koji s posebnim stažem u dvostrukom trajanju ima navršenih najmanje 20 godina mirovinskog staža, a navršio je godine života koje bi u zbroju s posebnim stažem u jednostrukom trajanju davale rezultat 65 godina, starosna granica se smanjuje na način da se od 65 godina oduzima razdoblje koje mu je priznato u sudjelovanju u obrani BiH u jednostrukom trajanju, a razdoblje sudjelovanja u obrani BiH mu se prilikom priznavanja prava na mirovinu uračunava u ukupan mirovinski staž kao poseban staž u dvostrukom trajanju.


Primjer:

Rođen  1.1.1950.

Datum podnošenja zahtjeva 27.8.2013.


Poseban staž                 3 godine, 2 mjeseca   15 dana (jednostruko)

Staž osiguranja           13 godina, 7 mjeseci      5 dana


13 godina   7 mjeseci    5 dana (staž osiguranja)

+ 6 godina   4 mjeseci  30 dana (poseban staž – dvostruko)

Ukupan

mirovinski staž :        20 godina   0 mjeseci    5 dana


27. 8. 2013.  (datum zahtjeva)

-    1. 1. 1950.  (rođen)

Navršene godine života:   63 godine 7 mjeseci  26 dana

Starosna granica :      64 godine 11 mjeseci  30 dana (65 godina)

- 3 godina  2 mjeseca  15 dana (poseban staž – jednostruko)

61 godina  9 mjeseci   15 danaU kratkom primjeru osiguranik može ostvariti pravo na mirovinu s navršenih najmanje 61 godinu  9 mjeseci i 15 dana života, a kako on na dan 27.8.2013., tj. na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 63 godine, 7 mjeseci i 26 dana života i 20 godina mirovinskog staža, ispunjava uvjete godina života i mirovinskog staža po članku 4. stavak 1. točka 3. Zakona.


Smanjenje starosne granice za poseban staž u dvostrukom trajanju

Pripadnik oružanih snaga RBiH koji s posebnim stažem u jednostrukom trajanju ima navršenih najmanje 20 godina mirovinskog staža, a nije navršio godine života koje bi u zbroju s posebnim stažem u jednostrukom trajanju davale rezultat 65 godina, starosna granica se  smanjuje na način da se od 65 godina oduzima razdoblje koje mu je priznato u sudjelovanju u obrani BiH u dvostrukom trajanju, a razdoblje sudjelovanja u obrani BiH mu se prilikom priznavanja prava na mirovinu uračunava u ukupan staž kao poseban staž u jednostrukom trajanju.


Primjer:


Rođen  10.10. 1954.

Datum podnošenja zahtjeva    27.  8. 2013.


Poseban staž            3 godine, 2 mjeseca   15 dana

Staž osiguranja      17 godina, 5 mjeseci    17 dana


17  godina   5 mjeseci   17 dana   (staž osiguranja)

+ 3  godine   2 mjeseca  15 dana   (poseban staž – jednostruko)

Ukupan mirovinski staž: 20 godina   8 mjeseci    2 dana


27.   8.  2013.  (datum zahtjeva)

-     10. 10.  1954.  (datum rođenja)

Navršene godine života: 58 godina 10 mjeseci 17 dana


Starosna granica: 64 godine  11 mjeseci   30 dana    (65 godina)

-     6 godina   4 mjeseca   30 dana    (poseban staž – dvostruko)

58 godina   7 mjeseci    00 danaU konkretnom primjeru osiguranik može ostvariti pravo na mirovinu s navršenih najmanje 58 godina i 7 mjeseci života, a kako on na dan 27.8.2013, tj. na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 58 godina, 10 mjeseci i 17 dana života i 20 godina mirovinskog staža, ispunjava uvjete godina života i mirovinskog staža po članku 4. stavak 1. točka 3. Zakona.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pored opće dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, potrebno je i dostaviti i sljedeću dokumentaciju:Za pripadnike policije (MUP-a), čl. 4. st. 1. Zakona

Rok za podnošenje zahtjeva   1.12.2015.


 • Uvjerenje o obavljanju dužnosti i poslova  komandanta – zapovjednika, komandira i načelnika tijekom rata najmanje 12 mjeseci i pripadajući čin, izdano od strane tijela unutarnjih poslova (čl. 15. st. 2., 3., i 4.)
 • Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (poseban staž u duplom trajanju).


Za pripadnike bivše Vojske FBiH i državne službenike i namještenike bivšeg FMO, čl. 4. st. 2. Zakona,

Rok za podnošenje zahtjeva   1.12.2013.

a) za pripadnike bivše Vojske Federacije BiH


 • dokaz o prestanku vojne službe tijekom 2001. godine
 • uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (poseban staž u duplom trajanju), sukladno čl. 15. st. 5. i 6.
 • uvjerenje o osobnom činu ili formacijskom činu (ako su poslovi formacijskog čina obavljani najmanje 12 mjeseci)


b) za državne službenike i namještenike bivšeg FMO


 • dokaz da su otpušteni iz službe, odnosno da im nije produljen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja u 2002. godini;
 • uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (posebno staž u duplom trajanju), sukladno čl. 15. st. 5. i 6.;
 • uvjerenje o osobnom činu (ako su službenici i namještenici prešli iz oružanih snaga R BiH u FMO, ukoliko je za njih povoljnije).


Za razvojačene pripadnike oružanih snaga R BiH, čl. 4. st. 3.

(nema ograničenja roka za podnošenje zahtjeva)


 • Dokaz od mjerodavnog vojnog tijela iz kojeg je vidiljivo da prekid sudjelovanja u obrani BiH nije nastupio na temelju dezerterstva iz oružanih snaga;
 • dokaz da su prije podnošenja zahtjeva za umirovljenje bili najmanje 12 mjeseci u evidenciji Službe za zapošljavanje;
 • uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (poseban staž u duplom trajanju), sukladno čl. 15. st. 5. i 6.


Za RVI s postotkom invalidnosti 60% i više, čl. 4. Zakona

Rok za podnošenje zahtjeva 1.12.2013.


 • Dokaz o statusu ratnog vojnog invalida s postotkom 60% i više, (Rješenje o statusu RVI, nakon izvršene revizije)
 • dokaz da su proglašeni vojno nesposobnima isključivo po osnovi ranjavanja na izvršenju borbene zadaće.