Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Utvrđen prijedlog zakona o izmirenju obaveza FBiH prema FZ PIO/MIO PDF Ispis E-mail


Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila  Prijedlog zakona o izmirenju obveza Federacije BiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.


Svrha ovog zakonskog akta je stvaranje pretpostavki koje bi, s obzirom na tešku financijsku situaciju, omogućile da se neizmirene obaveze Federacije BiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje izmire u dužem vremenskom periodu. Riječ je o sredstvima koja, zaključno sa 31.12.2009. godine, iznose 180.979.871,11 KM. Kako je propisano, ove obaveze izmirit će se u gotovinskom iznosu u deset rata, počev od 2013. godine. Mjesečna tranša ovih sredstava uplaćivat će se najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za koji se vrši isplata mirovina.


Predlažući ovaj zakon Federalna vlada je ispunila jedan od uslova za realiziranje novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.