Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Najčešća pitanja PDF Štampaj E-mail

Vjerujemo da ste pregledavajući internetsku stranicu Zavoda pronašli mnogo korisnih informacija.

Također preporučujemo da pretražite Najčešća pitanja.

 

Ukoliko ni tu niste pronašli ono što vas zanima ili su vam se otvorila nova pitanja možete ih postaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


1. Kako ostvariti pravo na starosnu penziju?

  

 Da bi se ostvarilo pravo na starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju mora se ispuniti jedan od sljedećih uslova:

  - 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, ili

 - 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, 


Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava su:


 1. zahtjev
 2. izvadak iz matične knjige rođenih
 3. kopija lične karte
 4. ovjerenje o prebivalištu
 5. dokazi o radu u BiH (radna knjižica ili ovjerenje iz matične evidencije).

Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju podnose se prema mjestu prebivališta mjerodavnom nositelju penzijskog i invalidskog osiguranja.


2. Šta je to Razmjerna penzija?

 

Ako osiguranik ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u BiH, bosanskohercegovački nositelj osiguranja će, radi ispunjenja uslova za penziju, uzeti u obzir i razdoblja osiguranja navršena u inostranstvu– u nekoj od država s kojima država BiH ima važeći međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ali će visina penzije biti određena samo na temelju razdoblja osiguranja navršenih u BiH.


Zahtjev za penziju, sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju između BiH i druge države podnosi se mjerodavnim tijelima penzijskog i invalidskog osiguranja, ovisno o mjestu prebivališta. Ukoliko BiH nema potpisan ugovor s nekom od zemalja, zahtjev za ostvarivanje prava na penziju u Federaciji BiH može se poslati poštom ili osobno predati u najbližu ispostavu kantonalnih administrativnih službi na području Federacije BiH.


3. Koji su dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na  starosnu  penziju vojnih osiguranika?


Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na starosnu penziju, sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o Oružanim snagama je sljedeća:


 1. zahtjev
 2. izvadak iz matične knjige rođenih
 3. kopija lične karte
 4. ovjerenje iz matične evidencije
 5. zapovijed o otpustu iz službe u Oružanim snagama
 6. ovjerenje o otpustu zbog nemogućnosti produženja ugovora i prijedlog Ministarstva za penzionisanje, skladno gore navedem članku
 7. ovjerenje o beneficiranom radnom stažu
 8. ovjerenje o učestvovanju u odbrani BiH (poseban staž)
 9. ovjerenje o stažu u državama bivše Jugoslavije, ukoliko isti staž nije registrovan u matičnoj evidenciji ili radnoj knjižici.


Zahtjevi za priznavanje prava na penziju podnose se prema mjestu prebivališta mjerodavnom nositelju penzijskog i invalidskog osiguranja.


4. Kako se računa staž osiguranja s nepunim  radnim vremenom?


Ukoliko je osoba prijavljena na penzijsko osiguranje na rad s nepunim radnim vremenom, u penzijski staž, skladno članku 84. stavak 3. koji glasi:

„U staž osiguranja računa se i vrijeme provedeno u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom, osim slučajeva iz stavka 2. ovoga članka, u trajanju koje odgovara ukupnom broju sati takvoga rada ostvarenog za pojedine godine, obračunatog na puno radno vrijeme, skladno propisima o radnim odnosima“, uračunat će se samo stvarno radno vrijeme provedeno u osiguranju za koje su uplaćeni doprinosi.

Npr. Ako je osiguranik u tijeku jedne kalendarske godine radio 6 mjeseci s polovicom punog radnog vremena, u staž osiguranja uračunat će mu se 3 mjeseca.5. Kako pribaviti ovjerenje o stažu potrebno radi ostvarivanja prava na penziju?


Prilikom podnošenja zahtjeva za penziju osiguranik je obavezan dostaviti dokaze o stažu. Ukoliko osiguranik nema dokaza o penzijskom stažu, može lično Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnijeti zahtjev za izdavanje ovjerenja o stažu koje sadrži prijavno-odjavne podatke, pregled ostvarenog staža i plaće za godine ostvarenog staža.


Zahtjev za izdavanje ovjerenja podnosi se u pisanoj formi mjerodavnoj kantonalnoj administrativnoj službi, prema mjestu zadnjeg radnog odnosa osiguranika.


6. Postoji li mogućnost samostalne uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje?


Državljani BiH koji nisu obuhvaćeni obveznim mirovinskim osiguranjem, sukladno članku 17. Zakona o PIO, mogu sebi i članovima svoje obitelji dobrovoljnim osiguranjem osigurati prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Također, državljani BiH uposleni u državi s kojom nije zaključen međunarodni ugovor, mogu se dobrovoljno osigurati na penzijsko i invalidsko osiguranje, skladno ovom zakonu. Uslovi su sljedeći:


-       da je osiguranik državljanin BiH s prebivalištem na teritoriju Federacije BiH, ili da je prije odlaska u inostranstvo imao prebivalište na teritoriju Federacije BiH,

-       da nije obuhvaćen obveznim penzijskim osiguranjem,

-       da ima opću zdravstvenu sposobnost,

-       da se ne nalazi na redovnom školovanju.


Osnovica za obračun doprinosa za dobrovoljno osiguranje za 2010. godinu utvrđena je Odlukom Upravnog odbora FZMIO/PIO, te iznosi:


-       bruto osnovica 1.201,00 KM, i doprinosi se obračunavaju po stopi od 17%, te mjesečna uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 204,17 KM;

-       neto osnovica 829,00 KM, za koju se obračunavaju doprinosi po stopi od 24.64%, mjesečna uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 204.26 KM.


Zahtjev za dobrovoljno osiguranje može se podnijeti u mjestu prebivališta u najbližoj poslovnici FZ PIO.