Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Invalidska penzija PDF Štampaj E-mail

Invalidnost postoji ukoliko je utvrđena:

  • I.  kategorija invalidnosti – gubitak radne sposobnosti
  • II. kategorija invalidnosti – promijenjena radna sposobnost

Pravo na invalidsku penziju ostvaruje samo osiguranik kod koga je utvrđena I kategorija invalidnosti ukoliko ispunjava i uslove staža.

Prava po osnovu II kategorije invalidnosti ostvaruju se kod poslodavca.

Osiguranik kod koga je utvrđena I kategorija invalidnosti stiče pravo na invalidsku penziju na sljedeći način:

1.     Ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalna bolest bez obzira na dužinu penzijskog staža

Ako je invalidnost uzrokovana povredom van rada ili bolešću, onda mora imati penzijski staž koji mu pokriva najmanje 1/3 radnog vijeka (radni vijek se računa kao godine života umanjene za 20). Izuzetak su osobe kod kojih postoji I kategorija invalidnosti, a mlađe su od 30 godina života, koje moraju imati pokrivenost penzijskim stažom 1/3 radnog vijeka i najmanje 1 godina staža osiguranja.