Potpisan protokol sa Republikom Austrijom kojim će se olakšati proces umirovljenja Ispis

Zijad Krnjić, ravnatelj Federalnog zavoda MIO/PIO i Winfried Pinggera ravnatelj PVA, mirovinskog osiguranja Republike Austrije, potpisali su danas u Beču Protokol o načinu postupanja dvaju nositelja mirovinskog osiguranja u situacijama različitog zakonskog normiranja. Time će biti otklonjeni problemi koje su imali, prvenstveno, građani BiH koji imaju staž osiguranja u obje zemlje. Naime, u dosadašnjoj praksi, bh građani koji su imali zadnje zaposlenje u Austriji, suočavali su se s poteškoćama u ostvarivanju prava na mirovinu, zbog različitih zakonskih odredbi.


Tako je Federalni zavod, u skladu sa Zakonom o MIO/PIO, odbijao provoditi postupak umirovljenja bez dokaza o prestanku osiguranja u Austriji, dok je istovremeno austrijski nositelj osiguranja, u skladu sa zakonima Austrije, provodio proces prije same odjave s osiguranja. Time su građani bili primorani voditi više postupaka, a što je u konačnici rezultiralo duljim čekanjem na umirovljenje te većim troškovima. Potpisivanjem Protokola dogovoren je način postupanja u takvim situacijama, čime će građani biti pošteđeni dodatnih procedura i troškova, a sam rok čekanja na mirovinu će biti kraći.