Najava 03. sjednice UO FZ MIO/PIO Ispis

03. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje održati će se 29.09.2015 sa početkom rada u 11.00 sati u u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu, ulica Ložionička 2.