Najava 01. sjednice UO FZ MIO/PIO Ispis

01. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje održati će se 15.09.2015 sa početkom rada u 11.00 sati u u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Mostaru, ulica dubrovačka bb.