Najava 02. sjednice Upravnog odbora FZ PIO/MIO Ispis
There are no translations available.

02. sjednica Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje održati će se 29.08.2011 sa početkom rada u 11.00 sati u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje u Sarajevu, ulica Ložionička 2.