Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Novosti
Obavijest PDF Štampaj E-mail

Informiramo javnost da je režim rada bez dolaska stranaka u prostorije Federanog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pokazao dobre rezultate, te da su osiguranici i korisnici, poštivanjem te mjere pokazali veoma visok nivo razumjevanja situacije.

Zbog toga zahvaljujemo svima i molimo da se disiciplina u poštivanju te i drugih mjera nastavi.

 DIREKTOR                                                                                                            PREDSJEDATELJ UPRAVNOG ODBORA


Zijad Krnjić                                                                                                                              Eugen Ćubela 

 
Penzije za februar, 5. marta PDF Štampaj E-mail

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec februar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u četvrtak 5. marta 2020. godine.


Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zajamčena 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM.


Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mjesec februar, s uračunatim troškovima, iznose oko 185 miliona KM.

 
Uputa za popunjavanje uplatnice za dobrovoljno osiguranje PDF Štampaj E-mail

Svi obaveznici uplate javnih prihoda reguliranih "Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH" (u “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine) dužni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti“. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:


2. Svrha uplate: Opis svrhe uplate (Uplata redovnih doprinosa, Doprinos za dobrovoljno osiguranje ili doprinos od povremenog samostalnog rada).


3. Primatelj/primalac: Budžet Federacije BiH


6. Račun primatelja/primaoca: 1020500000106698   (UnionBanka d.d. Sarajevo)

7. Iznos za dobrovoljno za mjesec/2020: 241,06 KM

9. Identifikacioni broj: JIB broj firme ( ili JMB za dobrovoljno)


11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koja se plaća  (Doprinos za mirovinsko/penzijsko osiguranje – 712112, Doprinos za dragovoljno/dobrovoljno osiguranje – 712194 ili Doprinos od druge samostalne djelatnosti I povremenog samostalnog rada – 712126)

12. i 13. Porezni period:

a.     OD: predstavlja prvi dan razdoblja za koji se plaća doprinos i datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

b.     DO: predstavlja zadnji dan perioda za koji se plaća doprinos I datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.


10. i 16. Ostaje prazno.

 
Penzije za decembar, 6. januara PDF Štampaj E-mail

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec decembar će biti isplaćene u ponedjeljak 6. januara 2020. godine.

 

 

Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zajamčena 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM.

 

 

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mjesec decembar, s uračunatim troškovima, iznose oko 185 miliona KM.

 


 
Novi račun za uplatu doprinosa PIO/MIO PDF Štampaj E-mail

U “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatni račun za doprinos PIO/MIO.


Od 01.01.2020. godine, obveznici uplate doprinosa za PIO/MIO, dužni su navedeni doprinos uplaćivati na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.


Izmjene i dopune Pravilnika donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19 i 41/19), u tački 2. riječi: “Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje”, brišu se.


2. U poglavlju VI. DOPRINOSI u podtački 21.2., stav 1. mijenja se i glasi:
“Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.”

U podtački 21.5. stav 1. mijenja se i glasi:
“Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.”


3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE iza podtačke 24.10. dodaje se nova podtačka 24.11. koja glasi:
“24.11. Uplate prihoda iz podtač. 19.1.1. do 19.1.3. ovog Pravilnika koje su se vršile na transakcijske račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. godine vrše se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i uplatilac je dužan u polje 15. platnog naloga – Budžetska organizacija upisati kod budžetske organizacije 5102001.”


4. U tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI podnaslov “C) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje” i tabelarni pregled, brišu se.


5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.


 
«PočetakPregled12345678910SljedećiKraj»

Stranica 6 od 69