Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Invalidska mirovina PDF Ispis E-mail

Invalidnost postoji ukoliko je utvrđena:

  • I.  kategorija invalidnosti – gubitak radne sposobnosti
  • II. kategorija invalidnosti – promijenjena radna sposobnost

Pravo na invalidsku mirovinu ostvaruje samo osiguranik kod koga je utvrđena I kategorija invalidnosti ukoliko ispunjava i uvjete staža.

Prava po osnovu II kategorije invalidnosti ostvaruju se kod poslodavca.

Osiguranik kod koga je utvrđena I kategorija invalidnosti stiče pravo na invalidsku mirovinu na sljedeći način:

1.     Ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalna bolest bez obzira na dužinu mirovinskog staža

Ako je invalidnost uzrokovana povredom van rada ili bolešću, onda mora imati mirovnski staž koji mu pokriva najmanje 1/3 radnog vijeka (radni vijek se računa kao godine života umanjene za 20). Izuzetak su osobe kod kojih postoji I kategorija invalidnosti, a mlađe su od 30 godina života, koje moraju imati pokrivenost mirovnskim stažom 1/3 radnog vijeka i najmanje 1 godina staža osiguranja.