Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Najčešća pitanja PDF Ispis E-mail

Vjerujemo da ste pregledavajući internetsku stranicu Zavoda pronašli mnogo korisnih informacija.

Također preporučujemo da pretražite Najčešća pitanja.

 

Ukoliko ni tu niste pronašli ono što vas zanima ili su vam se otvorila nova pitanja možete ih postaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


1. Kako ostvariti pravo na starosnu mirovinu?


  Da bi se ostvarilo pravo na starosnu mirovinu po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju mora se ispuniti jedan od sljedećih uvjeta:

  - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja  odnosno 20 godina penzijskog staža, ili

 - 40 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, 


Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava su:


 1. zahtjev
 2. izvadak iz matične knjige rođenih
 3. preslika osobne iskaznice
 4. uvjerenje o prebivalištu
 5. dokazi o radu u BiH (radna knjižica ili uvjerenje iz matične evidencije).

Zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu podnose se prema mjestu prebivališta mjerodavnom nositelju mirovinskog i invalidskog osiguranja.


2. Šta je to Razmjerna mirovina?

 

Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u BiH, bosanskohercegovački nositelj osiguranja će, radi ispunjenja uvjeta za mirovinu, uzeti u obzir i razdoblja osiguranja navršena u inozemstvu – u nekoj od država s kojima država BiH ima važeći međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ali će visina mirovine biti određena samo na temelju razdoblja osiguranja navršenih u BiH.


Zahtjev za mirovinu, sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju između BiH i druge države podnosi se mjerodavnim tijelima mirovinskog i invalidskog osiguranja, ovisno o mjestu prebivališta. Ukoliko BiH nema potpisan ugovor s nekom od zemalja, zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu u Federaciji BiH može se poslati poštom ili osobno predati u najbližu ispostavu županijskih administrativnih službi na području Federacije BiH.


3. Koji su dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na  starosnu  mirovinu vojnih osiguranika?


Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o Oružanim snagama je sljedeća:


 1. zahtjev
 2. izvadak iz matične knjige rođenih
 3. preslika osobne iskaznice
 4. uvjerenje iz matične evidencije
 5. zapovijed o otpustu iz službe u Oružanim snagama
 6. uvjerenje o otpustu zbog nemogućnosti produljenja ugovora i prijedlog Ministarstva za umirovljenje, sukladno gore navedem članku
 7. uvjerenje o beneficiranom radnom stažu
 8. uvjerenje o sudjelovanju u obrani BiH (poseban staž)
 9. uvjerenje o stažu u državama bivše Jugoslavije, ukoliko isti staž nije registriran u matičnoj evidenciji ili radnoj knjižici.


Zahtjevi za priznavanje prava na mirovinu podnose se prema mjestu prebivališta mjerodavnom nositelju mirovinskog i invalidskog osiguranja.


4. Kako se računa staž osiguranja s nepunim  radnim vremenom?


Ukoliko je osoba prijavljena na mirovinsko osiguranje na rad s nepunim radnim vremenom, u mirovinski staž, sukladno članku 84. stavak 3. koji glasi:

„U staž osiguranja računa se i vrijeme provedeno u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom, osim slučajeva iz stavka 2. ovoga članka, u trajanju koje odgovara ukupnom broju sati takvoga rada ostvarenog za pojedine godine, obračunatog na puno radno vrijeme, sukladno propisima o radnim odnosima“, uračunat će se samo stvarno radno vrijeme provedeno u osiguranju za koje su uplaćeni doprinosi.

Npr. Ako je osiguranik u tijeku jedne kalendarske godine radio 6 mjeseci s polovicom punog radnog vremena, u staž osiguranja uračunat će mu se 3 mjeseca.5. Kako pribaviti uvjerenje o stažu potrebno radi ostvarivanja prava na mirovinu?


Prilikom podnošenja zahtjeva za mirovinu osiguranik je u obvezi dostaviti dokaze o stažu. Ukoliko osiguranik nema dokaza o mirovinskom stažu, može osobno Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o stažu koje sadrži prijavno-odjavne podatke, pregled ostvarenog staža i plaće za godine ostvarenog staža.


Zahtjev za izdavanje uvjerenja podnosi se u pisanoj formi mjerodavnoj županijskoj administrativnoj službi, prema mjestu zadnjeg radnog odnosa osiguranika.

  

6. Postoji li mogućnost samostalne uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje?


Lice koje nije osiguranik u obveznom osiguranju može se osigurati na dragovoljno osiguranje pod uvjetima, u obimu i na način predviđen ovim zakonom, ako ima prebivalište na teritoriji Federacije ili teritoriji Brčko Distrikta, ima opću zdravstvenu sposobnost, ako je starije od 15 godina a najkasnije do navršene 65 godine, te ako je državljanin Bosne i Hercegovine.


Zahtjev za dragovoljno osiguranje može se podnijeti u mjestu prebivališta u najbližoj poslovnici FZMIO/PIO.


7. Koju dokumentaciju je potrebno priložiti kod naplate posmrtnine za penzionere?


Uz zahtjev koji se podnosi Zavodu MIO, točnije, jednoj od poslovnica Zavoda, treba priložiti izvod iz matične knjige umrlih. Zatim, vjenčani list, kada zahtjev podnosi supružnik i to ukoliko na izvodu iz matične knjige umrlih nije upisana činjenica o sklopljenom braku umrlog. Priložiti punomoć, ako se zahtjev podnosi po punomoćniku. Dokaz o srodstvu sa umrlim korisnikom imovine - kada zahtjev ne podnosi supružnik, nego drugi član uže porodice umrlog korisnika mirovine. Neophodno je priložiti i uvjerenje o prebivalištu umrlog korisnika imovine, račune o troškovima ukopa.