Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Korištenje prava PDF Ispis E-mail

Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtjev osiguranika.

Postupak za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu pokreće se na zahtjev člana obitelji umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava.

Postupak za ostvarivanje prava iz st.1 i2. Ovog članka pokreće se i na zahtjev osobe koja smatra da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava.

Postupak za ocjenu radne sposobnosti na temelju invalidnosti pokreće se na zahtjev osiguranika.