Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Od siječnja mirovine veće za pet posto PDF Ispis E-mail

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije BiH donijela je više zaključaka kojima se daje suglasnost Federalnom zavodu za MIO/PIO da, u smislu članka 51. Zakona o MIO, utvrdi koeficijente za isplatu mirovina od 1. siječnja 2014., te se daju zaduženja Vladi i Zavodu radi realizacije istih.

Ovo je drugo petpostotno povećanje mirovina u mandatu ove Vlade FBiH.


Novim koeficijentima će već siječanjske mirovine, čiji se početak isplate očekuje u prvom tjednu veljače, biti povećane za pet posto, čime se u potpunosti realizira Sporazum koji je Vlada Federacije BiH postigla sa Savezom udruženja umirovljenika u rujnu 2013.


Dana je suglasnost na koeficijent u visini od 1,816 za osobe umirovljene po Zakonu o MIO, Zakonu o MIO vojnih osiguranika bivše SFRJ iz 1995. godine i preuzete korisnike po Zakonu o MIO i po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH.

Za osobe umirovljene po Zakonu o pravima demobiliziranih branitelja, Zakonu o pravima branitelja, RVI i članova njihovih obitelji i Zakonu o službi u Vojsci FBiH koeficijent je 1,485. Vlada je suglasna da je za osobe umirovljene po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju visina isplatnog koeficijenta 1,000.


U cilju financijske održivosti Federalnog zavoda za MIO/PIO i redovite isplate mirovina, na razini koja je utvrđena, Vlada Federacije BiH će realizirati više aktivnosti.

Tako bi već u siječnju trebala izvršiti transfer preostalih sredstava planiranih Proračunom Federacije BiH iz 2013. u visini od 6.426.930,19 KM i osigurati u što je moguće kraćem roku izmirenje preostalog iznosa obveza po Zakonu o konsolidaciji rudnika u Federaciji BiH u visini od 18.300.000 KM. Vlada je kao mjeru predvidjela i redovito mjesečno izmirivanje obveza planiranih Proračunom za 2014. godinu po osnovi transfera pozicioniranih za povoljnije umirovljenje, prema Federalnom zavodu MIO i po osnovi Zakona o konsolidaciji rudnika.


Očekuje se, također, da Zavod za zapošljavanje u okviru svojih projekata u 2014. godini, kroz planirane aktivnosti politike zapošljavanja i ostale programe i aktivnosti, osigura usmjeravanje sredstava, planiranih financijskim planom, prema Federalnom zavodu MIO. Od Porezne uprave Federacije i Federalne uprave inspekcije se traži da u 2014. godini osiguraju veću financijsku disciplinu u izmirenju doprinosa na plaće.


Uz ovo, Federalni zavod za MIO će, prema ranije donesenom planu, nastaviti prodaju neperspektivnih nekretnina, koje su njegovo vlasništvo, a sve s ciljem uspostavljanja bolje financijske stabilnosti Federalnog zavoda i održivosti danas utvrđenih isplatnih koeficijenata.

Federalni zavod je, također, zadužen da o provođenju ovih mjera i njihovim financijskim učincima Vladi FBiH dostavlja redovita financijska izvješća, na osnovi kojih će Vlada eventualno poduzimati i dodatne mjere i aktivnosti na održavanju visine isplatnog koeficijenta i redovite isplate mjesečnih mirovina u Federaciji.


www.fbihvlada.gov.ba