Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
O „MIROVINAMA U MIROVANJU“ PDF Ispis E-mail

Vlada FBiH zadužila je danas sva federalna ministarstva, uprave, ustanove i agencije i druge federalne organe uprave da preduzmu sve zakonske mjere na razrješavanju dužnosti, odnosno prestanku radnog odnosa svih uposlenika, državnih službenika i namještenika koji su zasnovali radni odnos nakon ostvarivanja prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima.

 

Zaduženi su i da, u roku od deset dana, sekretaru Vlade FBiH dostave spisak uposlenika na koje se odnosi ovaj zaključak.

 

Federalni zavod PIO/MIO treba u istom roku da sekretaru Vlade Federacije BiH dostave spisak osoba koja su „stavili u status mirovanja” mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima radi ponovnog zasnivanja radnog odnosa.

 

Federalni organi uprave dužni su da, nakon utvrđivanja prestanka radnog odnosa u svakom pojedinačnom slučaju izvijeste sekretara Vlade Federacije BiH i Agenciju za državnu službu Federacije BiH.

 

Sekretar Vlade Federacije BiH zadužen je da koordinira aktivnosti federalnih organa uprave na realizaciji zaključaka i da o tome izvijesti Vladu u roku od 45 dana.