Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Novosti
Prva runda razgovora između BiH i Australije održana u Sarajevu PDF Ispis E-mail
There are no translations available.

Prva runda pregovora u vezi sa zaključivanjem Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Australije održana je u Sarajevu od 17. do 19.6.2013. u Ministarstvu civilnih poslova BiH.


Na ovim pregovorima predstavnici obje države upoznali su se s pravnim propisima kojima je regulirana oblast socijalnog osiguranja:

-          penzijsko i invalidsko osiguranje

-          zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita

-          osiguranje u slučaju nezaposlenosti

-          doplatak za djecu i porodiljne naknade.

 
Održani razgovori između delegacija Republike Slovenije i BiH PDF Ispis E-mail
There are no translations available.

U periodu od 6. do 7. juna u Ljubljani, u prostorijama Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, održani su razgovori između delegacija Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine na nivou organa za vezu o pitanjima povezanim s primjenom Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine.


Održani su razgovori između predstavnika Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, Federalnog zavoda MIO/PIO i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS.


Tokom razgovora razmjenjene su informacije u vezi s izmjenama pravnih propisa u pojedinoj državi ugovornici. Razmatrana su pitanja u vezi s primjenom Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Slovenija i BiH, te se razgovaralo i o pitanjima u vezi sa isplatama penezija.

 
Mirovine za lipanj, 5 srpnja PDF Ispis E-mailIsplata mirovina za mjesec lipanj počet će u petak, 5. srpnja 2013. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO/PIO koja je održana danas u Mostaru.

Prema istoj odluci, mirovine ostvarene temeljem Zakona o MIO-u bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,73, što znači da najniža, zajamčena i najviša mirovina ostaju iste kao i prethodnih mjeseci, te tako najniža mirovina iznosi 310,73 KM, zajamčena 414,30 KM, a najviša 2.071,50 KM.


U skladu sa ranije donesenom odukom Vlade Federacije, mirovine koje se dijelom ili u potpunosti financiraju iz proračuna FBiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.


U skladu sa zakonom o povoljnijem umirovljenju obuhvaćeno je 1400 pripadnika OS BIH, koji su u mjesecu lipnju podnijeli zahtjeve.

Iz razloga što odjeli Federalnog ministarstva za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata SŽ, HNŽ-a, BPK, SBŽ-a, ZHŽ-a i HBŽ-a nisu izdali potrebna uvjerenja, od tog ukupnog broja njih 600 je dobilo konačno rješenje, dok je ostalima izdato privemeno rješenje sve dok navedena odjeljenja ne dodijele zakonom propisana uvjerenja.


 
Poziv poreznim obveznicima da izmire dugovanja uz mogućnost otpisa kamata PDF Ispis E-mail

U cilju promocije olakšica koje omogućava Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Federalni zavod MIO/PIO u saradnji s Poreznom upravom Federacije BiH, poziva sve porezne obveznike, koji imaju neizmirena dugovanja, da do 30. lipnja ispune navedeni obrazac, te da do kraja godine izvrše uplatu dugovanja bez plaćanja zateznih kamata.


Naime usvojen je Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (Službene novine Federacije BiH br.28/13) i Pravilnik o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (Službene novine Federacije BiH br.29/13).

U okviru Pravilnika propisan je Obrazac ZAOK- zahtjev za otpis zatezne kamate i data su pojašnjenja o popunjavanju istog.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona je rasterećenje poreznih obveznika u dijelu koji se odnosi na obaveze po osnovu obračunatih, a nenaplaćenih zateznih kamata koje se obračunavaju na javne prihode koji nisu plaćeni u propisanom roku pod uslovom da se u rokovima koji su propisani u Zakonu uplati glavni dug.


Prema odredbama Zakona kamata koja je nastala po osnovu dospjelih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2011. i 31.12.2012. godine, otpisuje se, pod uslovom da porezni obveznik po osnovu glavnog duga svoje obaveze izmiri do 30.06.2014. godine. Ukoliko podnosilac zahtjeva izmiri obaveze glavnog duga u cjelosti do 31.12.2013. godine otpisat će se obračunata kamata 100% a onima koji obaveze po osnovi glavnog dug izmire do 30.06.2014 u iznosu od 50%.


Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom dugu nastalom do 31.12.2011. godine, a koje je Porezna uprava FBiH, primjenom člana 39. Zakona o Poreznoj upravi FBiH, evidentirala kao plaćanje zateznih kamata na ime glavnog duga, izvršene uplate će se priznati kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najviše do visine glavnog duga, koji je bio osnov za obračun zatezne kamate.

Pravo na otpis zatezne kamate na javne prihode, ostvaruje se na osnovu zahtjeva za otpis zatezne kamate, koji se podnosi sa dokumentacijom kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev podrazumijeva izvode iz evidencija o dugovanjima i uplate glavnog duga koji je u Poreznoj upravi Federacije BiH evidentiran kao naplata zatezne kamate.


Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na obrascu ZAOK neposredno ili putem pošte, najkasnije do 30.06.2013. godine nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2013. godine, otpisat će se obračunata kamata 100%. Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavni dug od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine, otpisat će se obračunata kamata u iznosu 50%.


Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na adresi : www.pufbih.ba u dijelu obrasci.

 
Najava 15. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Ispis E-mail
There are no translations available.

15. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje održati će se 28.06.2013 sa početkom rada u 11.00 sati u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Mostaru, ulica Dubrovačka bb..

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 9 od 37