Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Novosti
Najava 06. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Ispis E-mail

06. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje održati će se 02.12.2014 sa početkom rada u 11.00 sati u u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu, ulica Ložionička 2.


 
Mirovine za listopad, 7. studenog PDF Ispis E-mail

Isplata mirovina za mjesec listopad počinje u petak, 7. studenoga 2014. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odobora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.  Mirovine ostvarene temeljem Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše mirovine ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome  najniža mirovina iznosi  326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša mirovina iznosi 2.174, 48 KM.


Mirovine koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.

Mirovine ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.


Upravni je odbor, uz ostalo, usvojio i odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za listopad, s uračunatim troškovima, iznose oko 150 milijuna maraka.

Isplata mirovina će trajati slično kao i prethodnih mjeseci.

 
Najava 05. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Ispis E-mail
There are no translations available.

05. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje održati će se 30.10.2014 sa početkom rada u 11.00 sati u u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu, ulica Ložionička 2.

 

 
Ravnatelj FZ MIO/PIO upozorio banke PDF Ispis E-mail

U Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje kontinuirano pratimo trendove naplate doprinosa za MIO i zapažamo izraženu nedisciplinu značajnog broja obveznika plaćanja doprinosa, što narušava fiskalnu stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine. Iz niza primjera pojedinačnih obveznika doprinosa, tj. višegodišnjeg neplaćanja doprinosa od strane istih, pojavile su se sumnje u pogledu izvršavanja obveza banaka propisanih člankom 14.b) Zakona o doprinosima (Službene novine FBIH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08).


Navedena obveza se sastoji u sljedećem:


„U slučaju kada istovremeno s isplatom plaće ili primanja, prema odredbama članka 11. st. 1., 4. i 5. ovoga Zakona, nisu uplaćeni obvezni doprinosi, OOPP (ovlaštena organizacija za obavljanje platnog prometa) koja vrši prijenos sredstava s računa obveznika plaćanja doprinosa dužna je o tome obavijestiti mjerodavnu ispostavu Porezne uprave prema sjedištu obveznika plaćanja doprinosa u roku od osam dana od dana isplate plaće ili primanja.“

Prema odredbi članka 17. Zakona o doprinosima, novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj OOPP koja vrši prijenos sredstava s računa obveznika plaćanja doprinosa, ako u propisanom roku nije obavijestila mjerodavnu ispostavu Porezne uprave o isplati plaće i primanja, prema kojima nisu istovremeno s isplatom plaća uplaćeni doprinosi, a u slučaju ponavljanja prekršaja može se izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Federalni zavod MIO/PIO od Agencije za bankarstvo FBiH traži da odmah poduzme mjeru izricanja zabrane obavljanja platnog prometa bankama koje krše Zakon o doprinosima, u smislu omogućavanja obveznicima uplate doprinosa da isplaćuju neto plaće bez uplate doprinosa.

Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ovim putem upozorava i Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine na obvezu primjene odredbi članaka 13., 14.,i 14.a) Zakona o doprinosima, koji nalažu mjerodavnoj Poreznoj upravi da u slučaju neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja doprinosa donese rješenje o prinudnoj naplati doprinosa uz naplatu zatezne kamate.

Federalni zavod će ubuduće pratiti ponašanje obveznika koji ne uplaćuju doprinose uz isplatu neto plaće, kao i rad banaka preko kojih vrše isplatu plaća, te će u slučaju saznanja za isplate plaća bez uplate doprinosa podnositi ne samo prekršajne prijave protiv pravnih osoba – banaka, nego i kaznene prijave protiv odgovornih osoba u bankama zbog postupanja suprotno zakonskim propisima, koja u sebi imaju i obilježja kaznenog djela porezne utaje iz članka 273. Kaznenog zakona FBiH, kao i obilježja drugih kaznenih djela iz oblasti poreza i kaznenih djela protiv gospodarstva, poslovanja i sigurnosti platnog prometa ili pomaganja u izvršenju navedenih kaznenih djela.

 

Na kraju naglašavamo da kršenje ili svjesno „zaobilaženje“ navedenih zakona ima teške posljedice po financijsku, socijalnu i političku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine.

Upozoravamo sve koji sudjeluju u navedenim nezakonitim procesima da će odgovorne osobe banaka i drugih organizacija snositi osobno kaznenu odgovornost zbog nepoduzimanja zakonom predviđenih radnji.

Molimo da shvatite ozbiljnost ovog upozorenja i svoja postupanja dovedete u zakonske okvire.

 
Održani razgovori tijela za vezu BiH i Srbije PDF Ispis E-mail


U razdoblju  od 23. do 25. rujna 2014. godine u Beogradu su održani  razgovori  tijela za vezu Bosne i Hercegovine i tijela za vezu Republike Srbije, a u svezi provođenja  Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Tom prilikom  razmijenjene su informacije o promjenama  u zakonodavstvu dviju država ugovornica,  odnosno o   izmjenama pravnih propisa u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, od  rujna 2013 godine kada su održani zadnji razgovori tijela za vezu BiH i R. Srbije.

Sudionici razgovora obiju država su  osvrtom na sporna pitanja u primjeni Sporazuma, zaključili da je učinjen značajan napor u rješavanju predmeta kod kojih postupci dugo traju, ali da još uvijek postoji određen broj takvih predmeta.

U cilju ubrzanja okončanja takvih postupaka, odnosno rješavanja predmeta u skladu sa Sporazumom, nositelji osiguranja obje države su  međusobno razmijenili podatke  o tim predmetima i  preuzeli  obvezu da će poduzeti sve aktivnosti za njihovo brzo rješavanje.

Također su detaljno razmatrane nove dvojezične  tiskanice/obrasci za primjenu Sporazuma u verziji BiH/SRB,  utvrđen njihov sadržaj i forma  kao i daljnje aktivnosti neophodne za njihovu primjenu.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 7 od 44