Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Novosti
Potvrda o životu PDF Ispis E-mail

Obavješćujemo sve umirovljenike s prebivalištem izvan FBiH koji su dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine, da istu preuzmu s web-stranice Zavoda te je popunjenu i ovjerenu pošalju ISKLJUČIVO POŠTOM (original), na adresu mjerodavne službe FZ MIO /PIO (Dubrovačka b.b. 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine.

 

Potvrdu o životu ovjeravaju:

- nositelj mirovinskog osiguranja u inozemstvu ili u BiH ,
- u općini prebivališta korisnika mirovine
- javni bilježnik
- u diplomatskom predstavništvu BiH
- u domu umirovljenika (ako je umirovljenik tamo smješten) ili bolnici (ako je tamo smješten)


Potvrde o životu NEOVJERENE, NEPOPUNJENE ili ovjerene od nekih drugih institucija (banke, udruge umirovljenika,
osobno i sl.) smatrat ćemo NEISPRAVNIM i NEVAŽECIM te ih NEĆEMO prihvatiti kao valjane.

Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate mirovine.

 

Napominjemo da je ovo jedini način preuzimanja potvrde o životu.

 

Potvrdu o životu možete preuzeti OVDJE

 
Direktor FZ MIO/PIO upozorio banke PDF Ispis E-mail
There are no translations available.

U Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje kontinuirano pratimo trendove naplate doprinosa za PIO i zapažamo izraženu nedisciplinu značajnog broja obveznika doprinosa,što narušava fiskalnu stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine.Iz niza primjera pojedinačnih obveznika doprinosa, tj. višegodišnjeg neplaćanja doprinosa od strane istih,su se pojavile sumnje u pogledu izvršavanja obaveza banaka propisanih članom 14.b) Zakona o doprinosima (Službene novine FBIH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08). Navedena obaveza se sastoji u sljedećem:


„OOPP (ovlaštena organizacija za obavljanje platnog prometa) koja vrši prijenos sredstava sa računa obveznika plaćanja doprinosa dužna je u slučaju kada istovremeno sa isplatom plaće ili primanja, prema odredbama člana 11. st. 1., 4. i 5. ovog Zakona, nisu uplaćeni obavezni doprinosi o tome obavijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema  sjedištu obveznika plaćanja doprinosa u roku od osam dana od dana isplate plaće ili primanja.“


Prema odredbi člana 17.Zakona o doprinosima, novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 KM kazniće se za prekršaj OOPP koja vrši prijenos sredstava sa računa obveznika plaćanja doprinosa, ako u propisanom roku nije obavijestila nadležnu ispostavu Porezne uprave o isplati plaće i primanja, prema kojima nisu istovremeno sa isplatom plaća uplaćeni doprinosi, a u slučaju ponavljanja prekršaja, može se izreći mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Od Agencije za bankarstvo FBiH FZ MIO/PIO traži da odmah preduzme mjeru izricanja zabrane obavljanja platnog prometa bankama koje krše Zakon o doprinosima,u smislu omogućavanja obveznicima doprinosa da isplaćuju neto plate bez uplate doprinosa.


Federalni zavod za penzijsko /mirovinsko i invalidsko osiguranje ovim putem upozorava i Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine na obavezu primjene odredbi  članova 13., 14.,i 14.a) Zakona o doprinosima, koje odredbe nalažu nadležnoj Poreznoj upravi, da u slučaju neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja doprinosa, donese rješenje o prinudnoj naplati doprinosa uz naplatu zatezne kamate.


Federalni zavod će ubuduće pratiti ponašanje obveznika koji ne uplaćuju doprinose uz isplatu neto plate,kao i banke preko kojih vrše isplatu plata te, u slučaju saznanja za isplate plaća bez uplate doprinosa, podnositi ne samo prekršajne prijave protiv pravnih lica-banaka već i krivične prijave protiv  odgovornih osoba u bankama zbog postupanja suprotno  zakonskim propisima, koja u sebi imaju i obilježja krivičnog djela porezna utaja  iz člana 273.Krivičnog zakona FBiH, kao i obilježja drugih krivičnih djela iz oblasti poreza i krivičnih djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa ili pomaganja u izvršenju navedenih krivičnih djela.


Na kraju naglašavamo teške posljedice po finansijsku,socijalnu i političku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine koje ima kršenje,ili svjesno „zaobilaženje“ navedenih zakona.


Upozoravamo učesnike u tim procesima da vode računa da će odgovorne osobe banaka i ostalih učesnika u tim nezakonitostima snositi osobno kaznenu odgovornost zbog nepoduzimanja zakonom predviđenih radnji.


Molimo da shvatite ozbiljnost ovog upozorenja i  svoja postupanja dovedete u zakonske okvire.

 
Održani razgovori tijela za vezu BiH i Srbije PDF Ispis E-mail


U razdoblju  od 23. do 25. rujna 2014. godine u Beogradu su održani  razgovori  tijela za vezu Bosne i Hercegovine i tijela za vezu Republike Srbije, a u svezi provođenja  Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Tom prilikom  razmijenjene su informacije o promjenama  u zakonodavstvu dviju država ugovornica,  odnosno o   izmjenama pravnih propisa u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, od  rujna 2013 godine kada su održani zadnji razgovori tijela za vezu BiH i R. Srbije.

Sudionici razgovora obiju država su  osvrtom na sporna pitanja u primjeni Sporazuma, zaključili da je učinjen značajan napor u rješavanju predmeta kod kojih postupci dugo traju, ali da još uvijek postoji određen broj takvih predmeta.

U cilju ubrzanja okončanja takvih postupaka, odnosno rješavanja predmeta u skladu sa Sporazumom, nositelji osiguranja obje države su  međusobno razmijenili podatke  o tim predmetima i  preuzeli  obvezu da će poduzeti sve aktivnosti za njihovo brzo rješavanje.

Također su detaljno razmatrane nove dvojezične  tiskanice/obrasci za primjenu Sporazuma u verziji BiH/SRB,  utvrđen njihov sadržaj i forma  kao i daljnje aktivnosti neophodne za njihovu primjenu.

 
Mirovine za rujan, 7. listopada PDF Ispis E-mail

Isplata mirovina za mjesec rujan počinje u utorak, 7. listopada 2014. godine odlučeno je na današnjoj, redovnoj sjednici Upravnog odobora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Goraždu koja je održana u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog županije. Mirovine ostvarene temeljem Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše mirovine ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome  najniža mirovina iznosi  326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša mirovina iznosi 2.174, 48 KM.


Mirovine koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.

Mirovine ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.

Upravni odbor je, uz ostalo, usvojio i financijsko izvješće za prvih šest mjeseci  Federalnog zavoda za 2014.god te utvrdio prijedlog financijskog plana za 2015. Godinu.


Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za rujan, s uračunatim troškovima, iznose oko 150 milijuna maraka.

 
Najava 04. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Ispis E-mail

04. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje održati će se 29.09.2014 sa početkom rada u 11.00 sati u u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog županije u Goraždu.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 38