Tiskanice
Baner
Struktura mirovina
Baner
Baner
Novosti
Potvrda o životu PDF Ispis E-mail

Obavješćujemo sve umirovljenike s prebivalištem izvan FBiH koji su dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine, da istu preuzmu s web-stranice Zavoda te je popunjenu i ovjerenu pošalju ISKLJUČIVO POŠTOM (original), na adresu mjerodavne službe FZ MIO /PIO (Dubrovačka b.b. 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine.


Potvrdu o životu ovjeravaju:

- nositelj mirovinskog osiguranja u inozemstvu ili u BiH ,
- u općini prebivališta korisnika mirovine
- javni bilježnik
- u diplomatskom predstavništvu BiH
- u domu umirovljenika (ako je umirovljenik tamo smješten) ili bolnici (ako je tamo smješten)


Potvrde o životu NEOVJERENE, NEPOPUNJENE ili ovjerene od nekih drugih institucija (banke, udruge umirovljenika,
osobno i sl.) smatrat ćemo NEISPRAVNIM i NEVAŽECIM te ih NEĆEMO prihvatiti kao valjane.

Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate mirovine.


Napominjemo da je ovo jedini način preuzimanja potvrde o životu.


Potvrdu o životu možete preuzeti OVDJE

 
Mirovine za siječanj, 5. veljače PDF Ispis E-mail

Isplata mirovina za mjesec siječanj, počet će u ponedjeljak 5. veljače 2018. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO/PIO. Do početka primjene novog Zakona mirovine se obračunavaju prema postojećem Zakonu. Mirovine ostvarene na temelju Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše mirovine ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome najniža mirovina iznosi 326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša mirovina iznosi 2.174, 48 KM.Mirovine koje su ostvarene na temelju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.


Mirovine ostvarene na temelju Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za siječanj, s uračunatim troškovima, iznose oko 165 milijuna KM.

 
Usvojen novi Zakon o MIO PDF Ispis E-mail

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH  i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

 

Novine koje donosi novi usvojeni Zakon o PIO su:


Povećanje mirovina od 10% i 5% za određene skupine

Osobama koje su umirovljene  do 31. srpnja 1998. godine mirovine će, po rješenju,  biti uvećane  za 10%, dok se korisnicima koji su umirovljeni do 31. prosinca 2007. godine uvećavaju za 5%,što, uz isplatni koeficijent 1,816,čini iznos mirovine s kojim „ulazi“ u novi zakon.

 

Bodovni sustav

Uvodi se bodovni sustav izračuna mirovina. Visina mirovine će zavisiti od broja bodova koje osiguranik ostvari tijekom svog radnog vijeka. Bodovi se računaju tako što se boduje svaka godina radnog staža u kojoj je osiguranik bio prijavljen barem jedan mjesec, na način da se njegova plaća dijeli s prosjekom SR BiH ili FBiH za tu godinu. Ukupan zbroj bodova kojeg osiguranik ostvari u tijekom svog radnog vijeka množi se vrijednošću općeg boda, koji za 2018.g., prema Zakonu, iznosi 14 KM.

Ukoliko je osiguranik u tijeku svih 12 mjeseci  jedne godine imao plaću koja je jednaka prosječnoj plaći u toj godini, onda za tu godinu radnog staža dobija jedan bod. U ovisnosti od visine plaće osiguranik za neku godinu može dobiti više, ali i manje od jednog boda. Taj broj se iskazuje na 7 decimala.


Minimalna granica za odlazak u mirovinu

Uvjet za odlazak u starosnu mirovinu je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno, 20 godina mirovinskog staža.


Prijevremena starosna mirovina

Uvjet za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu u 2018. godini za muškarca je minimalno 35,5 godina staža osiguranja i 60,5 godina života dok je za žene uvjet 30,5 godina staža osiguranja i 55,5 godina života. Ova granica će se pomjerati svake godine za pola godine staža i pola godine života dok se ne dosegne granica od 40 godina staža osiguranja.

Raniji odlazak u mirovinu destimulirat će se umanjenjima od 4% za svaku godinu ranijeg odlaska u mirovinu.

 

Stimulacija za kasniji odlazak u mirovinu

Stimulirat će se ostanak u svijetu rada s 2% godišnje i uključivanjem u izračun mirovine bodova i preko 40. godina staža.

 

Minimalna mirovina ostaje 326 KM dok zajamčena i dalje iznosi 434 KM

Niko od rezidenata FBiH, prema novom, ali i prema starom zakonu ne može imati mirovinu koja je manja od  iznosa 326 KM, bez obzira na visinu plaće ili broj godina radnog staža. Naravno, pod uvjetom da ispunjava osnovne uvjete za ostvarivanje samostalne mirovine kod Federalnog zavoda, a to je 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Također niko od rezidenata FBiH koji ostvari 40 godina staža osiguranja ne može imati mirovinu manju od 434 KM.


Usklađivanje mirovina

Mirovine će se uskladiti, tj. povećati 15.4.2018.g s važenjem od stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje će se vršiti svake godine 15.4.,za mirovine na isplati do kraja prethodne godine, po tzv. „švicarskoj formuli“: koeficijentom koji se dobije kao zbroj polovice koeficijenta indexa potrošačkih cijena(približno troškova života)i polovice indexa porasta realnog BDP-a.


Proračun FBIH jamac isplate mirovina

Za isplatu mirovina jamči proračun FBiH, bez obzira na visinu prikupljenih doprinosa, uz prijelaz isplate na riznicu u roku do dvije godine.


Stupanje na snagu novog Zakona

Novi Zakon o MIO/PIO će stupiti na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama FBiH. S obzirom na potrebno vrijeme za objavu, realno je očekivati da stupi na snagu oko 1.3.2018.g.

 
Mirovine za prosinac, 5. siječnja PDF Ispis E-mail

Isplata mirovina za mjesec prosinac, počet će u petak 5. siječnja 2018. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO/PIO.


Mirovine ostvarene na temelju Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše mirovine ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome najniža mirovina iznosi 326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša mirovina iznosi 2.174, 48 KM.Mirovine koje su ostvarene na temelju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.


Mirovine ostvarene na temelju Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za prosinac, s uračunatim troškovima, iznose oko 165 milijuna KM.

 
Mirovine za studeni, 5. prosinca PDF Ispis E-mail

Isplata mirovina za mjesec studeni, počet će u utorak 5. prosinca 2017. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO/PIO.


Mirovine ostvarene na temelju Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše mirovine ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome najniža mirovina iznosi 326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša mirovina iznosi 2.174, 48 KM.Mirovine koje su ostvarene na temelju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.


Mirovine ostvarene na temelju Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za prosinac, s uračunatim troškovima, iznose oko 165 milijuna KM.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 54