Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Novosti
Najava 01. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Štampaj E-mail

01. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje održati će se 26.06.2014 sa početkom rada u 11.00 sati u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Mostaru, ulica Dubrovačka bb.

 
Pomoć penzionerima poplavljenih područja PDF Štampaj E-mail

Usljed prirodne katastrofe koja je zahvatila veliki dio Bosne i Hercegovine, a u kojoj su neki naši sugrađani, nažalost izgubili živote, a mnogi ostali bez svojih domova i cjelokupne imovine, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osguranje u saradnji sa Savezom udruženja penzionera FBiH i Međužupanijskim udruženjem penzionera organizuje akciju prikupljanja pomoći. Cilj akcije je osigurati finansijska sredstva koja će, po dovršetku akcije, biti upućena najsiromašnijim pripadnicima penzionerske populacije, a koji su u poplavama najteže stradali.


Stoga Vas, dragi korisnici penzija, a koji živite izvan BiH, upućujemo na mogućnost učestvovanja u ovoj humanitarnoj akciji. Naime, ukoliko ste voljni i imate mogućnosti, možete donirati dio ili cijelokupni iznos Vaše sljedeće penzije, dakle penzije za mjesec Maj, koja će biti isplaćena u Junu. Spomenuti iznos možete donirati na način da na mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli uputite dopis u kojemu ćete, pored Vaših ličnih podataka, navesti novčani iznos koji želite donirati. Federalni zavod će spomenuti iznos odbiti od Vaše sljedeće penzije te isti uputiti u svrhu pomoći stradalim penzionerima.


Valja istaknuti kako će akcija pomoći biti vrlo konkretna i temeljena strogo na principu solidarnosti, te ćemo prikupljena sredstva usmjeriti u izgradnju novih kuća onim penzionerima koji su usljed poplava i klizišta  ostali bez doma,a koji nemaju nikakavu drugu mogućnost da ih izgrade.Određivanje koje su to osobe-penzioneri će uraditi općinska udruženja sa pogođenih područja u saradnji sa svojim krovnim federalnim udruženjima.

 
Vlada Federacije BiH imenovala privremeni UO PDF Štampaj E-mail

Vlada Federacije BiH je imenovala privremeni Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje.


U privremeni Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje su, na period do šest mjeseci, imenovani Vinko Jerinić (predsjednik), Faruk Salčinović, Nasef Milanović, Safet Husanović, Mirsad Kaljiković, Sedina Obuća, Almir Spaho, Leon Begić, Joso Damjanović, Omer Omerefendić i Stanko 0Ćurčić (članovi).

 
Penzije za maj, 6. juna PDF Štampaj E-mail

Isplata penzija za mjesec maj počinje u petak, 6. juna 2014. godine. Penzije ostvarene temeljem Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome najniža penzija iznosi  326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša penzija iznosi 2.174, 48 KM.


Penzije koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.

Penzije ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.


Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za april, s uračunatim troškovima, iznose oko 150 miliona maraka.

 
Ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje PDF Štampaj E-mail

po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca domovinskog rata ( "Službene novine FBiH", broj: 41/2013)


S ciljem informisanja javnosti o ostvarivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima, ovdje možete pronaći sve informacije vezane za ostvarivanje ovog vida penzije.

U daljem tekstu možete pročitati koje su to kategorije penzionera koje imaju pravo na ostvarivanje iste penzije, te koji su potrebni uslovi za istu.

Takodjer možete saznati koja je potrebna dokumentacija, te na koji se načun vrši obračun.

Svakako, možete preuzeti i BROŠURU sa našeg webportala u kojoj su sve ove teme sažete.


-         Kategorije penzionera koje imaju pravo i potrebni uslovi

-         Potrebna dokumentacija

-         Smanjenje starosne granice
Kategorije penzionera koje ostvaruju pravo na penziju od 01.01.2014 i potrebni uslovi


Član 4. stav 1. tačka1. Pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) u periodu od 18.09.1991.godine do 23.12.1995. godine vršili dužnost i obavljali poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB);

USLOVI:

-          najmanje 12 mjeseci od 18.9.1991. do 23.12.1995. obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovijednika, kmandira i načelnika (MUP)

-          bez obzira na godine života i godine staža osiguranja


Član 4. stav 1. tačka2. Pripadnici bivše vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vojska FBiH) kojima je prestala služba u toku 2001.godine,te državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koji su otpušteni, odnosno nije im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža od čega tri godine muškarci, odnosno dvije godine žene efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju;

USLOVI:

-          40 godina života i 20 godina penzijskog staža (ulazi poseban staž u dvostrukom trajanju) na dan prestanka službe za pripadnike VFBiH

-          40 godina života i 20 godina penzijskog staža (ulazi poseban staž u dvostrukom trajanju) na dan otpusta za državne službenike i namještenike bivšeg FMO

-          3 godine M, 2 godine Ž efektivnog staža tijekom rata (jednostruko trajanje)

-          Za pripadnike bivše VFBiH dokaz o prestanku službe.

-          Za državne službenike i najmještenike bivšeg FMO dokaz  da su otpušteni opušten odnosno da im nije produžen ugovor.


Član 4. stav. tačka 3. Pripadnici Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB) (u daljnjem tekstu: OSRBiH) kojima je priznato učestvovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OSRBiH, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje,prema ovom zakonu,bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija iz ove tačke ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je licu priznat u učestvovanju u odbrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju.

Ukoliko korisnik iz ove tačke ima 20 godina penzijskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju,starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je licu priznat u učestvova nju u odbrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju;

USLOVI:

-          Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH HZHB), kojima je priznato učestvovanje u odbrani BiH u trajanju od najmanje tri godine (efektivno tj. jednostruko) i koji nisu dezertirali iz OS RBiH

-          Manje od 65 godina života, uz uvjet da umaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Način izračuna mirovine:

-          stječu pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Član 4. stav 1. tačka 4 .Ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60% ili više koji su proglašeni vojno

nesposobnim isključivo na osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, mogu

ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesecu skladu sa

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;

USLOVI:

-          ratni vojni invalid s postotkom invalidnosti 60% i više

-          proglašeni vojno nesposobnim isključivo tmeljem ranjavanja na izvršenju borbeng zadatka

Način izračubnavanja penzijske osnovice i penzije:

- mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec       sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Član 4. stav 1. tačka 5. Vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:OS BiH)koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. godine bili pripadnici Armije RbiH ili Hrvatskog

vijeća odbrane, a na dan 01.01.2010. godine bili u vojnoj službi i kojima prestaje služba u skladu sa članom 101. stav (1) tačka c) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br.88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12)

USLOVI:

-          vojnici OS BiH koji su na dan 1.1.2010. bili u vojnoj službi

-          kojima je služba prestala shodno članku 101 stavak (1) tačka c) Zakona o službi u  OS BiH

-          najmanje 2 godine do 23. 12.1995. bili pripadnici Armije RBiH ili HVO (efektivno, tj. jednostruko)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smanjenje starosne granice


Odredbom člana 4. stava 1. tačka 3. Zakona o prijevremenom penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ( ˝Službene novine Federacije BiH˝, broj: 41/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da pripadnici Oružanih snaga R BiH ( ARBiH, HVO, MUP-a RBIH i HZHB) (u daljnjem tekstu: OSRBiH) kojima je priznato učestovanje u odbrani BiH u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OSRBiH, izuzetno stuču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju prije navršenih 65 godina života, pod uslovom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtijeva za penzionisanje, prema ovom zakonu, bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija iz ove točke ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je lice priznata u učestovanju u odbrani BiH u jednostrukom trajanju: Ukoliko korisnik iz ove točke ima 20 godina penzijskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju,starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je lice priznat u učestovanju u obrani BiH u dvostrukom trajanju pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju.


Dakle, citiranom zakonskom odredbom regulisano je, pod određenim uslovima, stvarivanje prava na prijevremenu povoljniju starosnu penziju za pripadnike OSRBiH prije navršenih 65 godina života, odnosno uz smanjenje starosne granice za poseban staž u jednostrukom ili dvostrukom trajanju zavisno od toga da li su navršili ukupan penzijski staž od 20 godina bez posebnog staža u dvostrukom trajanju ili ne.


Smanjenje starosne granice za poseban staž u jednostrukom trajanju


Pripadniku Oružanih snaga RbiH koji sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju ima navršenih najmanje 20 godina penzijskog staža, a navršio je godine života koje bi u zbiru sa posebnim stažom u jednostrukom trajanju davale rezultat 65 godina, starosna granica se smanjuje na način da se od 65 godina oduzima period koji mu priznat u učestovanju u odbrani BiH u jednostrukom trajanju, a period učešća u odbrani BiH mu se prilikom priznavanja prava na penziju uračunava u ukupan penzijski staž kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Primjer:

Rođen 1.1.1950. godine

Datum podnošenja zahtijeva 27.8.2013. godine

Poseban staž 3 godine, 2 mjeseca i 15 dana (jednostruko)

Staž osiguranja 13 godina, 7 mjeseci i 5 dana


13 godina, 7 mjeseci i 5 dana (staž osiguranja)

+ 6 godina, 4 mjeseca i 30 dana (poseban staž – dvostruko)

Ukupan penzijski staž :     20 godina, 00 mjeseci i 5dana


27.8.2013. godine (datum zahtjeva)

-  1.1. 1950. godine (rođen)

Navršene godine života:  26 dana 7 mjeseci 63 godine


Starosna granica : 64 godine, 11 mjeseci i 30 dana (65 godina)

- 3 godina, 2 mjeseca i 15 dana (poseban staž – jednostruko)

61 godina, 9 mjeseci i 15 dana

U kratkom primjeru osiguranik može ostvariti pravo na penziju na navršenih najmanje 61 godinu, 9 mjeseci i 15 dana života, a kako on na dan 27.8.2013. godine, tj. na dan podnošenjenja zahtijeva ima navršenih 63 godine, 7 mjeseci i 26 dana života i 20 godina penzijskog staža, to ispunjava uslove godina života i penzijskog staža po članu 4. stav 1. točka 3. Zakona.Smanjenje starosne granice za poseban staž u dvostrukom trajanju

Pripadnik Oružanih snaga RBiH koji sa posebnim stažom u jednostrukom trajanju ima navršenih najmanje 20 godina penzijskog staža, a nije navršio godine života koje bi u zbiru sa posebnim stažom u jednostrukom trajanju davale rezultat 65 godina, starosna granica se  smanjuje na način da se od 65 godina oduzima period koji mu je priznat u učestovanju u odbrani BiH u dvostrukom trajanju, a period učešća u odbradni BiH mu se prilikom priznavanja prava na penziju uračunava u ukupan staž kao poseban staž u jednostrukom trajanju.


Primjer:


Rođen 10.10.1954. godine

Datum podnošenja zahtijeva 27.8.2013. godine

Poseban staž 3 godine, 2 mjeseca i 15 dana

Staž osiguranja 17 godina, 5 mjeseci i 17 dana


17 godina, 5 mjeseci i 17 dana (staž osiguranja)

+ 3  godine, 2 mjeseca i 15 dana(poseban staž – jednostruko)

Ukupan penzijski staž:        20 godina, 8  mjeseci i   2 dana


27.8.2013.  godine(datum zahtjeva)

-10.10.1954. godine(rođen)

Navršene godine života : 17 dana 10 mjeseci 58 godina


Starosna granica : 64 godine, 11 mjeseci i 30 dana (65godina)

-6   godina, 4 mjeseca  i 30 dana (poseban staž – dvostruko)

58 godina, 7 mjeseci  i 00 dana

 

U konkretnom primjeru osiguranik može ostvariti pravo na penziju sa navršenih najmanje 58 godina i 7 mjeseci života, a kako on na dan 27.8.2013. godine, tj. na dan podnošenja zahtijeva ima navršenih 58 godina, 10 mjeseci i 17 dana života i 20 godina penzijskog staža, to ispunjava uslove godina života i penzijskog staža po članu 4. stav 1. točka 3. Zakona.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pored opće dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu/penziju po Zakonu o MIO/PIO, potrebno je i dostaviti i slijedeču dokumentaciju:Za pripadnike policije (MUP-a), čl. 4. st. 1. Zakona

Rok za podnošenje zahtjeva 1.12.2015.


Uvjerenje o obavljanju dužnosti i poslova komandanta – zapovijednika, komandira i načelnika tijekom rata najmanje 12 mjeseci i pripadajući čin, izdano od strane tijela unutarnjih poslova (čl. 15. st. 2.,3., i4.)

Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH ( poseban staž u duplom trajanju)Za pripadnike bivše Vojske FbiH i državne službenike i namještenike bivšeg FMO, čl. 4. st. 2. Zakona,

Rok za podnošenje zahtieva 1.12.2013.

a) za pripadnike bivše Vojske Federacije BiH


-dokaz o prestanku vojne službe tijekom 2001. godine.

-Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (poseban staž u duplom trajanju), sukladno čl.15. st. 5. i 6.

-Uvjerenje o osobnom/ličnom činu ili formacijskom činu ( ako su poslovo formacijskog čina obavljeni najmanje 12 mjeseci)


b) za državne službenike i namještenike bivšeg FMO


dokaz da su opušteni iz službe, odnosno da im nije produžen  ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja u 2002. godini.

Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (posebno staž u duplom trajanju), sukladno čl.15. st. 5. i 6.

Uvjerenje o osobnom/ličnom činu (ako su službenici i namještenici prešli iz oružanih snaga R BiH u FMO, ukoliko je za njih povoljnije)


Za razvojačene/demobilizirane pripadnike oružanih snaga R BiH, čl. 4. st.3.

(nema ograničenja roka za podnošenje zahtjeva)


Dokaz od nadležnog vojnog tijela iz kojeg je vidiljivo da prekid sudjelovanja u obrani BiH nije nastupio na temelju dezerterstva iz oružanih snaga.

Dokaz da sz prije podnoenja zahtijeva za umirovljenje/penzionisanje bili najmanje 12 mjeseci na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama R BiH (poseban staž u duplom trajanju), sukladno čl.15. st. 5. i 6.


Za RVI s procentom invalidnosti 60% i više, čl. 4. Zakona

Rok za podnošenje zahtjeva 1.12.2013.


Dokaz o statusu ratnog vojnog invalida sa procentom 60% i više, ( Rješenje o statusu RVI, nakon izvršene revizije)

Dokaz da su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovi ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka.

 
«PočetakPregled12345678910SljedećiKraj»

Stranica 2 od 37