Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Novosti
Najava 06. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Štampaj E-mail

06. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje održati će se 02.12.2014 sa početkom rada u 11.00 sati u u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu, ulica Ložionička 2.


 
Sretan Dan državnosti! PDF Štampaj E-mail


Svim građanima Bosne i Hercegovine, najiskrenije čestitke povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine! 
Penzije za oktobar, 7. novembra PDF Štampaj E-mail

Isplata penija za mjesec oktobar počinje u petak, 7. novembra 2014. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odobora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije ostvarene temeljem Zakona o MIO/PIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjene. Sukladno tome  najniža penzija iznosi  326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša penzija iznosi 2.174, 48 KM.Penzije koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.

Penzije ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.Upravni je odbor, uz ostalo, usvojio i odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za oktobar, s uračunatim troškovima, iznose oko 150 miliona maraka.

Isplata penzija će trajati slično kao i prethodnih mjeseci.


 
Najava 05. sjednice UO FZ MIO/PIO PDF Štampaj E-mail

05. sjednica Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje održati će se 30.10.2014 sa početkom rada u 11.00 sati u u poslovnim prostorijama Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sarajevu, ulica Ložionička 2.

 

 
Direktor FZ MIO/PIO upozorio banke PDF Štampaj E-mail

U Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje kontinuirano pratimo trendove naplate doprinosa za PIO i zapažamo izraženu nedisciplinu značajnog broja obveznika doprinosa,što narušava fiskalnu stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine.Iz niza primjera pojedinačnih obveznika doprinosa, tj. višegodišnjeg neplaćanja doprinosa od strane istih,su se pojavile sumnje u pogledu izvršavanja obaveza banaka propisanih članom 14.b) Zakona o doprinosima (Službene novine FBIH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08). Navedena obaveza se sastoji u sljedećem:


„OOPP (ovlaštena organizacija za obavljanje platnog prometa) koja vrši prijenos sredstava sa računa obveznika plaćanja doprinosa dužna je u slučaju kada istovremeno sa isplatom plaće ili primanja, prema odredbama člana 11. st. 1., 4. i 5. ovog Zakona, nisu uplaćeni obavezni doprinosi o tome obavijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema  sjedištu obveznika plaćanja doprinosa u roku od osam dana od dana isplate plaće ili primanja.“


Prema odredbi člana 17.Zakona o doprinosima, novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 KM kazniće se za prekršaj OOPP koja vrši prijenos sredstava sa računa obveznika plaćanja doprinosa, ako u propisanom roku nije obavijestila nadležnu ispostavu Porezne uprave o isplati plaće i primanja, prema kojima nisu istovremeno sa isplatom plaća uplaćeni doprinosi, a u slučaju ponavljanja prekršaja, može se izreći mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Od Agencije za bankarstvo FBiH FZ MIO/PIO traži da odmah preduzme mjeru izricanja zabrane obavljanja platnog prometa bankama koje krše Zakon o doprinosima,u smislu omogućavanja obveznicima doprinosa da isplaćuju neto plate bez uplate doprinosa.


Federalni zavod za penzijsko /mirovinsko i invalidsko osiguranje ovim putem upozorava i Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine na obavezu primjene odredbi  članova 13., 14.,i 14.a) Zakona o doprinosima, koje odredbe nalažu nadležnoj Poreznoj upravi, da u slučaju neplaćanja ili neblagovremenog plaćanja doprinosa, donese rješenje o prinudnoj naplati doprinosa uz naplatu zatezne kamate.


Federalni zavod će ubuduće pratiti ponašanje obveznika koji ne uplaćuju doprinose uz isplatu neto plate,kao i banke preko kojih vrše isplatu plata te, u slučaju saznanja za isplate plaća bez uplate doprinosa, podnositi ne samo prekršajne prijave protiv pravnih lica-banaka već i krivične prijave protiv  odgovornih osoba u bankama zbog postupanja suprotno  zakonskim propisima, koja u sebi imaju i obilježja krivičnog djela porezna utaja  iz člana 273.Krivičnog zakona FBiH, kao i obilježja drugih krivičnih djela iz oblasti poreza i krivičnih djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa ili pomaganja u izvršenju navedenih krivičnih djela.


Na kraju naglašavamo teške posljedice po finansijsku,socijalnu i političku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine koje ima kršenje,ili svjesno „zaobilaženje“ navedenih zakona.


Upozoravamo učesnike u tim procesima da vode računa da će odgovorne osobe banaka i ostalih učesnika u tim nezakonitostima snositi osobno kaznenu odgovornost zbog nepoduzimanja zakonom predviđenih radnji.


Molimo da shvatite ozbiljnost ovog upozorenja i  svoja postupanja dovedete u zakonske okvire.

 
«PočetakPregled12345678910SljedećiKraj»

Stranica 2 od 39