Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
PDF Štampaj E-mail

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit če se za prekršaj poduzeće, odnosno druga pravna osoba , odnosno poslodavac ako:

1.       Osiguranik, protivno odredbama ovoga zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;

2.       Omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili mu ne pripada u tom opsegu;

3.       Uskrai davanje podataka koje je obavezan da da ili da netačne podatke i obavještenja o osiguraniku;

4.       Ne podnese prijavu o osiguranju ili je podnese nakon propisanog roka ili podnese prijavu s netačnim podacima.