Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
FZ MIO/PIO sa 470.000 KM pomaže liječenje penzionera PDF Štampaj E-mail

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Federalni zavod je odobrio dodatna sredstva za banjsko liječenje penzionera/umirovljenika u iznosu od 235.000 KM, preraspodjelom finansijskog plana za 2018.godinu, čime su ukupna sredstva za tu namjenu dosegla 470.000 KM za ovu godinu.


Spomenuti iznos je najveći iznos utrošen u ove namjene za jednu godinu što je rezultat novog Zakona o PIO/MIO, kojim je uz mnoga druga poboljšanja, ovo pravo na banjsko liječenje preko udruženja/udruga ekspilicitno uređeno.


Podsjećamo da je FZ MIO/PIO u martu mjesecu odobrio Savezu udruženja penzionera/umirovljenika i Međužupanijskoj urduzi umirovljenika,sredstva u iznosu od 235.000 KM za banjsko liječenje prema finansijskom planu za 2018.godinu, koja su već utrošena.