Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
PDF Štampaj E-mail

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka 
po JRNJ

Vrsta postupka i broj
obavijesti o dodjeli
ugovorasa Portala 
Javnih nabava

Podaci o dobavljaču/
dobavljačima u okvirnom
sporazumu (Naziv, ID broj
mjesto)

Opis izmjene osnovnih 
elemenata ugovora i datum
izmjene

Opis izmjene 
osnovnih elemenata
ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti 
ugovora nakon 
učinjene izmjene/ostatak 
vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja
ugovora/okvirnog
sporazuma

Datum potpune
realizacije ugovora/
okvirnog sporazuma

Napomena
(obrazloženje)

 

1.

 

32551200-2

Konkurentski zahtjev

1023-7-2-291/15

Combis doo Sarajevo

-

-

-

14.10.2015. godine

1 (jedna) godina dana

2.

34351100-3

Konkurentski zahtjev

1023-7-1-294/15

GUMA M doo Mostar

-

-

-

15.10.2015. godine

Ugovor će biti realiziran nakon  potpisivanja ugovora  temeljem narudžbenice potpisane od strane ovlaštene osobe Kupca.

 

3.

79713000-5

Konkurentski zahtjev

1023-7-2-295/15

Fitob doo

Tuzla

-

-

-

15.10.2015. godine

1 (jedna) godina dana

4.

79811000-2

Otvoreni postupak

1023-1-2-297-3-18/15

Infodom d.o.o. Sarajevo

-

-

-

21.10.2015. godine

180 dana od dana potpisivanja ugovora

5.

09100000-0

Konkurentski zahtjev

1023-7-1-296/15

HIFA d.o.o. Tešanj

-

-

-

15.10.2015. godine

Do isporuke traženih količina lož ulja za organizacijskih jedinica FZ MIO/PIO

6.

90910000-9

Konkurentski zahtjev

1023-7-2-308/15

„EMMS“ d.o.o.

Jelah Tešanj

06.11.2015.

1 (jedna) godina dana

7.

50000000-5

Otvoreni postupak

1023-7-2-310/15

„ERC ZIPO“ d.o.o.

Sarajevo

06.11.2015. godine

45 dana od dana obostranog potpisivanja

ugovora

8.

09100000-0

Otvoreni postupak

1023-1-1-306-3-20/15

HIFA-PETROL doo Sarajevo

19.11.2015. godine

1 (jedna) godina dana

9.

50000000-5

Konkurentski zahtjev

1023-7-2-320/15

LOT 1-Hercegovina auto doo exp imp Mostar

LOT 2 –GUMA M doo Mostar

10.11.2015. godine

10.11.2015. godine

1 (jedna) godina dana

10.

48214000-1

Otvoreni postupak

1023-1-1-293-3-17/15

„SYS COMPANY“ doo Sarajevo

 

 

 

23.11.2015.

3 (tri) godine dana

 

11.

72610000-9

Konkurentski zahtjev

1023-7-2-359/15

Logosoft doo

Sarajevo

 

 

 

01.12.2015.

1 (jedna) godina dana

 

12.

72610000-9

Konkurentski zahtjev

Logosoft doo

Sarajevo

 

 

 

11.12.2015.

1 (jedna) godina dana

 

13.

72400000-4

Konkurentski zahtjev

Logosoft doo

Sarajevo

 

 

 

21.12.2015.

1 (jedna) godina dana

 

14.

34115000-6

Otvoreni postupak

GUMA M DOO

Mostar

 

 

 

24.12.2015.

10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

 

15.

42512000-8

Konkurentski zahtjev

„Telix“ doo

Tuzla

 

 

 

21.12.2015.

30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

 

16.

22993000-7

Konkurentski zahtjev

INFO-KOD DOO

Nova Bila

 

 

 

24.12.2015.

1 (jedna) godina dana

 

17.

66510000-8

ZJN član 8. Aneks II dio B

„Delta Security“ doo

 

 

 

14.12.2015.

1 (jedna) godina dana

 

18.

66510000-8

Konkurentski zahtjev

Croatia osiguranje DD

 

 

 

24.12.2015.

1 (jedna) godina dana

 

19.

30121430-6

Otvoreni postupak

Racional d.o.o.

 

 

 

30.12.2015.

3 (tri) godine

 

20.

39830000-9

Konkurentski zahtjev

Antonio commerce doo

 

 

 

18.01.2016.

1 (jedna) godina dana

 

21.

66110000-4

Otvoreni postupak

UniCredit banka dd

 

 

 

21.01.2016.

1 (jedna) godina dana

 

22.

45310000-3

Konkurentski zahtjev

Albat doo Sarajevo

 

 

 

28.01.2016.

60 (šezdeset) dana

 

23.

66510000-8

Otvoreni postupak

Sarajevo osiguranje dd

 

 

 

27.1.2016.

1 (jedna) godina dana

 

24.

30192000-1

Otvoreni postupak

 

Antonio commerce doo

 

 

 

29.1.2016.

1 (jedna) godina dana

 

25.

15860000-4

Konkurentski zahtjev

„Biokomerc“ doo Mostar

„Gold Mignon“ doo Sarajevo

 

 

 

04.03.2016.

1 (jedna) godina dana

 

26.

22820000-4

Konkurentski zahtjev

„Svjetlost BH Print“ doo Sarajevo

 

 

 

16.03.2016.

1 (jedna) godina dana

 

27.

79713000-5

ZJN član 8. Aneks II dio B

AG „Bakrac security“ doo Bihać

 

 

 

25.03.2016.

1 (jedna) godina dana

 

28.

34913200-2

Konkurentski zahtjev

GUMA M doo Mostar

 

 

 

05.05.2016.

Do isporuke tražene robe

 

29.

30000000-9

Otvoreni postupak

„ERC ZIPO“ doo Sarajevo

„UNIS TELEKOM“ dd Mostar

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

09.05.2016.

 

 

19.05.2016.

 

 

Do isporuke tražene robe

 

 

30.

45000000-7

Otvoreni postpak

Almy transport doo Zenica

-

-

-

04.05.2016.

119 (stotinudevetnaest radnih dana)

 

31.

79714000-2

Konkurentski zahtjev

Entasis doo Zenica

-

-

-

03.06.2016.

Do završetka radova adaptacije poslovnog prostora KAS Zenica

 

32.

66151000-3

Otvoreni postupak

Grupa ponudjača

Uni Credit bank dd Sarajevo  (vođa)

-

-

-

10.08.2016.

31.12.2016. godine

 

33.

42530000-0

Konkurentski zahtjev

„Alfa Therm“ doo

Mostar

-

-

-

16.08.2016.

U roku od 30 dana

 

34.

09000000-3

Otvoreni postupak

„Hifa“ doo Tešanj

-

-

-

20.10.2016.

1 dan računajući od dana narudžbe

 

35.

79713000-5

ZJN član 8. Aneks II dio B

„FITOB“ doo Tuzla

-

-

-

19.10.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

36.

50334400-9

Konkurentski postupak

AVACOM GROUP doo

-

-

-

9.11.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

37.

09100000-0

Otvoreni postupak

HIFA PETROL doo Sarajevo

-

-

-

29.11.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

38.

50000000-5

Konkurentski postupak

Optima IT doo Mostar

-

-

-

02.12.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

39.

90910000-9

Konkurentski postupak

„EMMS“ doo Jelah Tešanj

-

-

-

29.11.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

40.

72400000-4

Konkurentski postupak

Logosoft doo Sarajevo

-

-

-

19.12.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

41.

66510000-8

Konkurentski postupak

DD Camelija Bihać

-

-

-

16..12.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

42.

79700000-4

ZJN član 8. Aneks II dio B

„Delta Security“ doo Čitluk

-

-

-

23.12.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

43.

66151000-3

Otvoreni postupak

UniCredit Bank

(vođa grupe)

-

-

-

29.12.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

44.

50000000-5

Otvoreni postupak

LOT 1-Hercegovina auto doo Mosstar

LOT 3 – MRM exp-imp Mostar

-

-

-

19.12.2016.

1 (jednu) godinu dana

 

45.

50000000-5

Otvoreni postupak

LOT 2 - Guma M doo Mostar

-

-

-

06.01.2017.

1 (jednu) godinu dana

 

46.

66510000-8

Otvoreni postupak

„Euroherc osiguranje“ d.d. Mostar

-

-

-

27.01.2017.

1 (jednu) godinu dana

 

47.

72210000-0

Konkurenktski postupak

Logosoft doo Sarajevo

-

-

-

23.01.2017.

1 (jednu) godinu dana

 

48.

71356300-1

Pregovarački postupak

Oracle BH  dooSarajevo

-

-

-

20.01.2017

1 (jednu) godinu dana

 

49.

39130000-2

Otvoreni postupak

„R&S“ doo Sarajevo

-

-

-

23.02.2017.

45(četrdesetpet) dana

 

50.

50000000-5

Konkurentski postupak

Alfa Therm doo

Mostar

-

-

-

16.02.2017.

1 (jednu) godinu dana

 

51.

34110000-1

Konkurentski postupak

Apolo doo Mostar

-

-

-

20.02.2017.

5 (pet) dana

 

52.

50312110-9

Pregovarački postupak

Info Dom d.o.o. Sarajevo

-

-

-

02.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

53.

30192000-1

Otvoreni postupak

„Antonio commerce“ doo Mostar

-

-

-

06.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

54.

39830000-9

Konkurentski postupak

„Antonio commerce“ doo Mostar

-

-

-

15.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

55.

90923000-3

Konkurentski postupak

EKO-TIM doo

Sarajevo

-

-

-

30.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

56.

22440000-6

Konkurentski postupak

Birotehnik komerc doo Sarajevo

-

-

-

20.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

57.

15860000-4

Konkurentski postupak

Biokomerc doo Mostar

Gold Mignon doo Sarajevo

-

-

-

22.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

58.

79700000-4

ZJN član 8. Aneks II dio B

„Delta Security“ doo Čitluk

-

-

-

23.04.2017.

1 (jedna) godina dana

 

59.

79700000-4

ZJN član 8. Aneks II dio B

„Delta Security“ doo Čitluk

-

-

-

23.04.2017.

1 (jedna) godina dana

 

60.

39112000-0

Konkurentski postupak

R&S doo Sarajevo

-

-

-

30.03.2017.

1 (jedna) godina dana

 

61.

79700000-4

ZJN član 8. Aneks II dio B

Bakrač security Bihać

-

-

-

11.04.2017.

1 (jedna) godina dana

 

62.