Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Javne nabavke PDF Štampaj E-mail

Plan nabavke za 2019. godinu

Rb. Predmeti      podokumenta
150Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Središnje administrativne službe Sarajevo, Kantonalne administrativne službe Goražde, Višegradska br. 1 GoraždePoziv za dostavljanje ponuda
149Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga - Usluge održavanja eGOP-a za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjePoziv za dostavljanje ponuda
148Nabava usluga osiguranja službenih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
147

Adaptaciju poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska / Kantonalna administrativna služba Zenica,, Poslovnica Visoko


146

Nabava benzina i dizel goriva za putničke automobile Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje


145

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

LOT 1 Škode

LOT 2 Renaulti

LOT 3 Volkswagen


144

Nabava računara za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o poništenju postupka 
143

Adaptaciju poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica, Poslovnica Visoko.

Odluka o poništenju postupka 
142

Rekonstrukcija i adaptacija ravnog krovišta poslovnog objekta Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Mostar, Ispostava Čapljina, Trg Sv. Franje bb


141Nabavka lož ulja za potrebe objekta Hotel Ero MostarOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
140Nabava usluga zaštite ljudi i imovine (fizička+tehnička zaštita) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, u Središnjoj administrativnoj službi Mostar, Dubrovačka bb, Mostar, Županijskoj administrativnoj službi Mostar, Bišćevića bb, Mostar, Ispostavi Mostar, Kralja Zvonimira bb, MostarPoziv za dostavljanje ponuda
139Nabava usluga zaštite ljudi i imovine u Ispostavama/Poslovnicama Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijskim/Kantonalnim administrativnim službama Bihać, Travnik, Mostar i Tuzla

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o poništenju postupka 

Odluka o poništenju postupka 

Odluka o poništenju postupka 

Odluka o poništenju postupka 

138Nabava mrežne opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
137Adaptacija sustava grijanja u Županijskoj/Kantonalnoj administrativnoj službi Mostar, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
136Nabavka lož ulja  za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
135Nabava hardverskih komponenti za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
134Nabava i ugradnja zaštitnih gelendera za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
133Nadogradnja i optimizacija sistemske infrastrukture za potrebe  Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
132Održavanje Cisco IP telefonske centrale za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb, Mostar.Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
131Nabava uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač
130

Adaptacija arhivskog prostora poslovne zgrade Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje. Kantonalna administrativna služba Goražde

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
129

Nabava penzijskih čekova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
128

Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska/Kantonalna administrativna služba Tuzla

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

127

Nabava trideset (30) kopmpleta opreme za skeniranje i digitalizaciju za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
126

Najam printera za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
125

Nabava arhivskih regala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
124

Nabava uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o ponistenju postupka 
123

Servisiranje i održavanje računala i računalne opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
122

Nabava 2(dva) službena automobila za potrebe Kantonalne administrativne službe Sarajevo i Kantonalne/Županijske administrativne službe Mostar, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
121

Nabave usluga pristupa internetu- za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
120

Nabavka prirodnih i gaziranih sokova, mineralne i prirodne vode, kave i čaja za potrebe čajne kuhinje Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Nabavka prirodnih i gaziranih sokova, mineralne i prirodne vode, kave i čaja za potrebe čajne kuhinje Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

119

Nabava obrazaca za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
118

Sanacija hidroinstalacija u mokrom čvoru, sanacija krova kotlovnice te sanacija glavnih toplovodnih cijevi između kotlovnice i poslovnog objekta u zgradi Federalnog zavoda za miroivnsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
117

Klimatizacija server sale i ugradnja nove opreme za klimatizaciju. Središnja administrativna služba Mostar, Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Dubrovačka bb, Mostar

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
116

Nabava mrežne opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
115

Produženje Enterprise Subscription Agreement za Microsoft licence na period od tri godine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
114Nabavka 3 službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđač

113

Nabavka usluga prijevoda službene dokumentacije za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju


Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

112Poziv za dostavljanje ponuda -Nabava usluge zaštita ljudi i imovine Hotel Ero MostarPoziv za dostavljanje ponuda
111Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga - Nadogradnja aplikacije e-GOP za višestruke arhive prema lokaciji u vezi mikrofilmovanja za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

110Izmjenjeni Aneks 5 u skladu sa rješenjem br: FZ3/5/2-14-2-1850-2/18 od 09.04.2018

Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Sarajevo

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Aneks 5

Poziv za dostavljanje ponuda

109Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihac

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

108Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Zenica

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

107Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe LivnoPoziv za dostavljanje ponuda
106

Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Ljubuški

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

105

Čišćenje uredskih prostorija Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

104

Novi pr-Održavanje domene i poddomene Mostar i Sarajevo, mrežnih servisa i mrežne infrastrukture za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
103

Servisiranja i održavanja računala i računalne opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
102

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja  putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
101

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja  putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
100

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja  putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
99Nabava dvanaest (12) kompleta opreme za skeniranje i digitalizaciju za potrebe Ferderalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
98Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko /penzijsko i invalidsko osiguranje Kantonalne administrativne službe Goražde, Višegradska br.1 Goražde

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

97

Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko /penzijsko i invalidsko osiguranje SAS Sarajevo i KAS Sarajevo, Ložionička br.2, Sarajevo

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

96

Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica, ul. Aska Borića br.28 b

Poziv za dostavljanje ponuda

Obavijest o obustavi postupka 

95Nabavka osiguranja službenih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
94Nabavka goriva za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
93Nabava usluga osiguranja imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.Odluka o poništenju postupka 
92Poziv za dostavljanje ponuda-nabavka tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka za potrebe federalnog zavoda za mirovinsko/penzijski i invalidsko osiguranje Mostar

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

91Održavanje Cisco IP telefonske centrale za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb, Mostar.Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
90Nabava i zamjena etisona za poslovne prostorije Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/kantonalne administrativna služba Mostar, Bišćevića bb.

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odulka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

89Rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Tuzla, Ispostava Gračanica.Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
88

Nabava skenera sa softwareom za masovno skeniranje uvezivanje na postojeći sistem za digitalizaciju i pripremu mikrofilmovanja stare arhivske građe

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
87Nabava lož ulja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
86

Izrada projekta uklanjanja dijela postojećeg objekta Doma penzionera, i izrada idejnog projekta rekonstrukcije postojećeg objekta Doma penzionera, Kantonalna administrativna služba Bihać, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odulka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
85Poziv za dostavljanje ponuda - Usluge održavanja eGOP sustava  za 2018.godinu za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

84Poziv za dostavljanje ponuda - Nabava usluge zaštite ljudi i imovine (ftzička+tehnička zaštita) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u Središnjoj administrativnoj službi Mostar, Dubrovačka bb, Mostar, Kantonalnoj administrativnoj službi Mostar, Bišćevića bb, Mostar ,Ispostavi Mostar, ul Kralja Zvonimira bb, Mostar

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

83Poziv za dostavljanje ponuda –Nabava usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica,ul. Aska Borića br.28 bPoziv za dostavljanje ponuda
Odluka o poništenju postupka 
82Nabavka računala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
81

Nabavka autoguma za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
80

Nabavka kompleta od 9 baterija za IB M storage Z10 - DC800 za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
79

Nabavka uredskih stolica za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
78

Nabavka prirodnih i gaziranih sokova, mineralne i prirodne vode, kave i čaja za potrebe čajne kuhinje Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar, Dubrovačka bb i Sarajevo, Ložionička br 2

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

77

Nabavka penzijskih čekova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
76

Nabavka usluga deratizacija i dezinsekcija u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
75Izbor najpovoljnije banke za otvaranje transakcijskog računa radi isplate mirovina/penzija u inostranstvo u stranoj valuti za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
74

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
73

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja  za javnu nabavku usluga-Nabavka tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

73Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku u usluga - nabavka lož uljaPoziv za dostavljanje ponuda
72Održavanje domene i poddomene Mostar i Sarajevo, mrežnih servisa i mrežne infrastrukture za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
71Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalne administrativne službe Tuzla, Franjevačka 36, Tuzlasa


Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

70Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga - Održavanje EGOP-a za potrebe Federalnog zavoda mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

69Nabavka usluga prijevoda službene dokumentacije za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

68Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske/Kantonalne administrativne službe Bihać, ul Safet Bega Bašagića br 10, Bihać

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Poziv za dostavljanje ponuda

67Nabavka Uredskog namještaja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica, ul. Aska Borića br 28b, Zenica

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke 

66Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske administrativne službe Ljubuški, Kralja Zvonimira 1 i Ispostava Široki Brijeg, Ljudevita Gaja 1

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

65Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijske administrativne službe Livno, ul. Zgona Podvornice bb i Ispostave Tomislavgrad, ul Stjepana Radića b.b

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

64

Servisiranje i održavanje klima uređaja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
63

    Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
62Nabavka uredskog materijala (sanitarija) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
61Nabavka 2(dva) službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
60Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga - Održavanje EGOP-a za potrebe Federalnog zavoda mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

59Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Središnje administrativne službe Sarajevo, Kantonalne administrativne službe Goražde, Višegradska br. 1 Goražde

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

58Nabava tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka za potrebe Federalnog zavoda mirovinsko/penzijsko invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
57Nabava usluge zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Središnje administrativne službe Sarajevo, Kantonalne administrativne službe Sarajevo, Ložionička br. 2 Sarajevo

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

56

Predmet javne nabavke su usluge zaštite ljudi i imovine (fizička+tehnička zaštita) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za  Središnju administartivnu službu MOSTAR , Dubrovačka bb,Županijsku administartivnu službu MOSTAR,Bišćevića bb I ISPOSTAVU MOSTAR,ul.kralja Zvoniimira

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

55

Nabava usluga osiguranja službenih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
54

Nabava usluga pristupa internetu (stalna internet veza brzine prenosa 25 Mbps) za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
53

Nabava rezervnih dijelova i usluga servisiranja i održavanja putničkih automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
Odluka o poništenju postupka 
Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

52

Servisiranja i održavanja računala i računalne opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
51

Čišćenje uredskih prostorija Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
50

Nabavka goriva za putničke automobile Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
49

Nabavka kreditnih sredstava za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
48

     Zaštita ljudi i imovine Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna/Županijska administrativna služba Tuzla.

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 

47

     Nabava lož ulja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
46

     Održavanje Cisco komunikacijske opreme za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb, Mostar 

Odluka o poništenju postupka 
Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
45

      Sigurnost i zaštita podataka, uvođenje standarda i implementacija sistema zaštite podataka za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o poništenju postupka 
44Nabava dizalice topline za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
43

Nabava skenera i prateće opreme za digitalizaciju i pripremu mikrofilmovanja stare arhivske građe za potrebe federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

42

Nabava kreditnih sredstava za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
41Nabava klima i razvodnih instalacija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Ložionička br.2Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
40Stručni nadzora nad izvođenjem radova adaptacije poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica, ul Aska Borića br 28b, Zenica II fazaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
39Nabavka auto guma za službena vozila za  potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
38Nabavka skenera i preteće opreme za digitalizaciju i pripremu mikrofilmovanja stare arhivske građe za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
37

Nabavka napredne radionice/tečajevi za Oracle SQL, Oracle PLSQL, Oracle Forms, Oracle Reports razvojni alate kroz analizu dizajna i načina izvedbe stvarnog primjera iz aplikativnog rješenja Zavoda MIO/PIO zasnovanog na Oracle tehnologiji, u okviru izgradnja jedinstvenog IS Zavoda MIO/PIO

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
36Poziv za dostavljanje ponuda za usluge prijevoda Njemački i Norveški jezik

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
35Servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i hidrantne mreže u poslovnim prostorijama Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i obuka zaposlenika Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
34Nabavka 3 službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o poništenju postupka 
33Nabavka obrazaca  za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
32Poziv za dostavljanje ponuda za Zaštitu ljudi iimovine ŽAS Bihać (kompletna dokumentacija) Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
31Nabavka penzijskih čekova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
30

Nabavka usluga deratizacije i dezinsekcije poslovnih prostorija Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
29

Nabavka prirodnih i gaziranih sokova, mineralne i prirodne vode, kave i čaja  za potrebe čajne kuhinje Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje na lokacijama u ul. Dubrovačka bb, Mostar i  ul. Ložionička br.2, Sarajevo

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
 
Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču 
28

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica za potrebe  Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
27

Nabavka potrošnog materijala (sanitarija) za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
26

Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
25

Rekonstrukcija dijela elektroinstalacija i nabavka i ugradnja UPS uređaja za neprekidno napajanje elektroinstalacija u poslovnom objektu FZMIO/PIO Mostar, SAS Mostar

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
24Nabavka tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje-pregovaračkiOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
23Nabavka tri (3) službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
22Nabavka  usluga iznajmljivanja aparata  i usluge printanja   za potrebe   Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
21Nabavka usluga migracije postojećih servisaOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
20Nabavku naljepnica za potrebe digitalizacije arhive  Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču  
19Nabavka usluga osiguranja službenih automobila  za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču  
18Nabavke  usluga servisiranja i održavanja klima  uređaja  za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranjeOdluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču  
17

     Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Zenica, Ul.Aska Borića br.28., Zenica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču  

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču  

16Izbor najpovoljnije banke za otvaranje transakcijskog računa radi isplate mirovina/penzija u inozemstvo u stranoj valuti.Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
15

Konkurentski postupak  za usluge održavanja pododomene

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču                  

14

Konkurentski postupak za nabavku usluga pristupa stalnom internet linku

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
13


Otvoreni postupka za nabavku usluga-proširenja integriranog rješenja za digitalizaciju

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

12


Otvoreni postupak za nabavku servera, serverske i mrežene opreme

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

11


Otvoreni postupak za nabavku goriva

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču
10

Konkurentski  postupak za nabavku servisa i održavanja automobila


Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

Odluka o dodjeli ugovora najboljem ponuđaču

9

Konkurentski postupak za nabavku servisa računara i računarske opreme

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

8


Konkurentski  potupak za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

7


Konkurentski postupak za nabavku  klima i razvodnih instalacija

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču
6Pregovarački postupak za javnu nabavku radova


Obavijest 

Obavijest

5Konkurentski postupka za nabavku lož ulja

Odluka o nabavci lož ulja

4Konkurentski postupak za nabavku auto guma


Odluka o nabavci auto guma

3


Konkurentski postupak za nabavku zaštite ljudi i imovine u Tuzli

Odluka o dodjeli ugovora o zaštiti imovine
2


Otvoreni postupak za nabavku Microsoft licenci korz Enetrprise Ugovor

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču

1


Konkurentski postupak za nabavku usluga održavanja Cisco

komunikacijske opreme

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem

ponuđaču za javnu nabavku usluga

Plan nabavke za 2018. godinu

Plan nabavke za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. god.- Dana 06.05.2015 godine zaključen ugovor-okvirni sporazum broj FZ3/5/2-14-3-155-27/15 u vrijednosti od 4.800,00 KM bez pdv-a za nabavku usluga prevođenja službene dokumentacije za  francuski jezik sa stalnim sudskim tumačem za francuski jezik - Lea Novak.


- Dana 20.03.2015. god potpisan je ugovor o nabavci usluga zaštite ljudi i imovine za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Županijska/Kantonalna služba Bihać sa AG „BAKRAČ SECURITY“ iz Bihaća;

Broj ugovora FZ3/5/2-14-3-126-8/15 od 20.03.2015;

Vrijednost ugovora 18.180,00 KM bez PDV-a;

Ugovor traje 1 godinu dana.


- Dana 01.04.2015. godine potpisan je okvirni sporazum FZ3/5/2-14-3-155-25/15 sa Ivanom Kovačić, prof.-stalni sudski tumač  za njemački jezik, za usluge prijevoda službene dokumentacije za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko ii invalidsko osiguranje.

Vrijednost okvirnog sporazuma 8 000,00 KM bez PDV.

Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina dana.


- Dana 20.03.2015 godine Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je nakon sprovedenog konkurentskog postupka objavljenog na Portalu javnih nabavki  dana 04.02.2015 godine  zaključio ugovor broj  FZ3/5/2-14-2-140-13/15 o nabavci obrazaca sa najuspješnijim ponuđačem IC Štamparija d.o.o Mostar. Ugovor je zaključen na period od godinu dana, vrijednost sitog iznosi 21.145,00 KM bez pdv-a.


- Nakon sprovedenog konkurentskog postupka objavljenog na Portalu javnih nabavki  dana 15.01.2015 godine ugovorni organ Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je zaključio ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem  Svjetlost Štampa d.o.o Sarajevo u iznosu od  18.500,00 KM bez pdv. Isporuka robe vršit ce se sukcesivno i to u roku od 48 sati računajući od trenutka prijema narudžbe.Ugovor je zaključen na period od godinu dana.  • FOJNICA

-Dana 25.02.2015.  godine Ugovorni organ Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je zaključio ugovor broj    FZ3/5/2-14-3-35-15/15  sa ponuđačem OBRT “POKVIĆ“ G.Vakuf-Uskoplje  o adaptaciji poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Travnik, Poslovnica Fojnica, Mehmeda Spahe br. 22, Fojnica.

Vrijednost ugovora iznosi      11.397,73 KM bez pdv-a

Ponuđač se  obvezuje usluge dovršiti u periodu od 25 dana, a garantni rok za pružene usluge iznosi 24 mjeseca.

  • KREŠEVO

Dana 25.02.2015.  godine Ugovorni organ Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je zaključio ugovor broj    FZ3/5/2-14-3-37-11/15  sa ponuđačem OBRT “POKVIĆ“ G.Vakuf-Uskoplje  o adaptaciji poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Travnik, Poslovnica Kreševo, Fra. Grge Martića br.120, Kreševo.

Vrijednost ugovora iznosi      6.714,51 KM bez pdv-a

Ponuđač se  obvezuje usluge dovršiti u periodu od 15 dana, a garantni rok za pružene usluge iznosi 24 mjeseca.Dana  04.03.2015 godine Ugovorni organ je a ponuđačem GTR d.o.o Mostar  zaključio Ugovor broj FZ3/5/2-14-3-85-13/15 o adapataciji poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, KAS Bihać, ul Safet Bega Bašagića br 10. Ugovorna cijena radova iznosi 55.528,85 KM bez pdv. Rok izvođenja radova iznosi 60 dana, a garantni roki na izvedene radove iznsoi 365 dana.


Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku usluga

Javna licitacija za prodaju opreme u vlasništvu federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje putem prikupljanja pismenih ponuda


Dana 05.02.2015  Ugovorni organ Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je zaključio Ugovor broj   FZ375/2-05-7-34-15/15 sa ponuđačem Racional d.o.o Sarajevo .Ugovor se odnosi na nabavku skenera, licenci za skenere, pos printera i bar cod čitača . Vrijednost ugovora iznosi 169.806, 00 bez pdv-a.

Ponuđač se obvezuje robu isporučiti u roku od 45 dana , a garantni rok na iporučenu opremu iznosi 24 mjeseca od trenutka isporuke.


Dana 05.02.2015 godine Ugovorni organ Federalni zavod zaa mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je zaključio ugovor broj    FZ3/5/2-05-7-34-16/14  sa ponuđačem Konica Minolta d.o.o Sarajevo o pružanju usluga uvezivanja postojećih multifunkcionalnih uređaja u postojeći dokument menagement sistem zavoda.

Vrijednost ugovora iznosi      23.200,00 KM bez pdv-a

Ponuđač se  obvezuje usluge dovršiti u periodu od 120 dana, a garantni rok za pružene usluge iznosi 24 mjeseca.


Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku radova


Dana 03.02.2015 godine ugovorni organ Federalni zavod za mio/pio je zaključio Ugovor o nabavci tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka sa ponuđačem Oracle BiHd.o.o Sarajevo ,a sve u skladu sa sprovedenim pregovaračkim postupkom. Vrijednost ugovora iznosi  62.099,59 KM bez pdv. Ugovor je zaključen na period od godinu dana.


Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku roba

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku radova

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku roba

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku usluga za LOT 2 - usluge uvezivanja postojećih multifunkcionalnih uređaja u postojeći dokument menagment sistem u Zavodu

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku usluga

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku roba za LOT 1- Nabavka skenera i licenci za skenere, pos printera i bar kod čitača


Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je temeljem članakA 21. tačka c) Zakona o javnim nabakama BiH (Sl.glasnik BiH BR 39/14)dana 08.01.2014 godine, pokrenuo pregovarački postupak za javnu nabavku tehničke podrške za razvojne alate i bazu podataka za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje gdje je na pregovore pozvao jedinog ovlaštenog ponuđača u BiH  Oracle d.o.o BiH.


Zakon o javnim  nabavkama ,, Sl. glasnik BiH,, br. 39/14 od 27.05.2014.godine , primjena od 28.11.2014.godine


Plan javnih nabavki za 2015. god.

Nabavka tri (3) službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje