Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Banner
Osiguranici PDF Štampaj E-mail

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem osiguravaju i ostvaruju:

 

1.       Uposlenici na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

2.       Profesionalne vojne osobe koje imaju svojstvo vojne osobe prema propisima o vojnoj službi u OS Bosne i Hercegovine

3.       Uposlenici tijela unutarnjih poslova

4.       Uposlenici u sudskoj policiji i kazneno- popravnim ustanova;

5.       Izabran ili imenovani nosioci javne ili druge društvene funkcije na teritoriju Federacije koji za taj rad primaju plaću odnosno naknadu plaće za obavljanje te funkcije ;

6.       Uposlenici koji su u radnom odnosu na teritoriju Federacije koji su upućeni na rad u inostranstvo, ako nisu obavezno osiguranoi po propisima države u koju su upućeni ili ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije određeno.

7.       Državljani Bosne i Hercegovine – Federacija Bosne i Hercegovine, koji su zasnovali radni odnos kod organizacije koja obavlja djelatnost u inostranstvu;

8.       Izabrani ili imenovani nosioci javne ili druge društvene funkcije u tijelima Bosne i Hercegovine, ako zakonom Bosne i Hercegovine nije drukčije određeno.