Obrasci
Banner
Struktura penzija
Banner
Novosti
Potvrda o životu PDF Štampaj E-mail

Obavještavamo sve penzionere sa prebivalištem van FBiH (izuzev korisnika sa prebivalištem u R. Hrvatskoj i entetitetu RS) koji su dužni da pošalju potvrdu o životu do kraja godine da istu preuzmu sa web stranice te da je popunjenu i ovjerenu pošalju SAMO POŠTOM (original), na adresu nadležne službe FZ MIO /PIO (Dubrovačka b.b. 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine.


Potvrdu o životu ovjeravaju:

- nositelj penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH ,
- u općini prebivališta korisnika penzije
- notar
- u diplomatskom predstavništvu BiH
- u domu penzionera (ako je penzioner tamo smješten) ili bolnici (ako je tamo smješten)


Potvrde o životu NEOVJERENE, NEPOPUNJENE ili ovjerene od nekih drugih institucija (banke, udruge penzionera,
osobno i sl.) smatrat ćemo NEISPRAVNIM i NEVAŽECIM te ih NEĆEMO prihvatiti kao valjane. Potvrdu o životu nije potrebno printati u boji.

Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije.


Napominjemo da je ovo jedini način preuzimanja potvrde o životu!


Potvrdu o životu možete preuzeti OVDJE


Korisnici iz Hrvatske i entiteta RS više ne moraju slati potvrde o životu

 
Vrijednost općeg boda za penzije povećana na 14,50 KM PDF Štampaj E-mail

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini.


Prema članu 78. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, vrijednost općeg boda se od 1.1.2019. godine usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini.


Na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća je u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećana za 3,6 posto. Nakon što se na usvojenu vrijednost općeg boda od 14 KM primjeni procenat usklađivanja od 3,6 posto, izračunata usklađena vrijednost općeg boda za 2019. godinu iznosi 14,50 KM (14 KM x 1,036).


Visina starosne penzije određuje se tako što se lični bodovi osiguranika pomnože sa vrijednošću općeg boda na dan ostvarivanja prava. 
Penzije za mart, 5 aprila PDF Štampaj E-mail

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, isplata penzija za mjesec mart počet će u petak 5. aprila 2019. godine.

 


Iznosi penzije ostaju isti kao i prethodni mjesec što znači da najniža penzija iznosi 359,20 KM, zajamčena 450,12 KM, a najviša 2.174,48 KM.

 


Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mart, s uračunatim troškovima, iznose oko 180 miliona KM.

 
Održani radni sastanci predstavnika FZ MIO/PIO i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore PDF Štampaj E-mail

U periodu od 25. do 28. marta 2019. godine u prostorijama Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u Mostaru i Sarajevu su održani radni sastanci predstavnika Federalnog zavoda za MIO/PIO i predstavnika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore vezano za međusobne obaveze i potraživanja po osnovu odštetnih zahtjeva nastalih u postupku preračuna penzija primjenom čl.42. Sporazuma između BiH i SRJ o socijalnom osiguranju.


Utvrđena su obostrana potraživanja, odnosno dugovanja nositelja osiguranja te postignut dogovor oko rješavanja istih.

Također, ovom prilikom  su nositelji osiguranja razmijenili  informacije o pozitivnim pravnim propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obje države, kao i požurnice odnosno urgencije za rješavanje postupaka u skladu sa odredbama Sporazuma.


Radni sastanci su protekli u radnoj i prijateljskoj atmosferi uz razmjenu podataka koja će doprinijeti  boljoj  i efikasnijoj budućoj suradnji oba nositelja osiguranja.

 
Sretan Dan nezavisnosti BiH! PDF Štampaj E-mail


Svim građanima Bosne i Hercegovine, najiskrenije čestitke povodom 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

 
«PočetakPregled12345678910SljedećiKraj»

Stranica 1 od 59